Στην ελληνική μυθολογία ο Κείσος ήταν ο μεγαλύτερος από τους γιους του Τημένου, βασιλιά του Άργους. Σύμφωνα με τις τοπικές παραδόσεις, ο Τήμενος παραμέρισε τον Κείσο και τα αδέλφια του και όρισε ως διάδοχό του τον γαμπρό του Δηιφόντη, σύζυγο της κόρης του Υρνηθούς. Ο Κείσος και οι αδελφοί του εξοργίσθηκαν και θέλησαν να σκοτώσουν τον πατέρα τους. Μετά από μία αποτυχημένη απόπειρα, ο Τήμενος τους εξόρισε. Αργότερα όμως φαίνεται ότι τουλάχιστον ο Κείσος επέστρεψε στο Άργος, καθώς αναφέρεται ότι διαδέχθηκε στον θρόνο τον Τήμενο. Ως παιδιά του Κείσου καταγράφονται οι Φλίας ο Θέστιος, Μήδωνας και Μάρωνας.

Κείσος
Πληροφορίες ασχολίας
Οικογένεια
ΤέκναΜέδων
Μάρων
Φλίας
ΓονείςΤήμενος
Αξιώματα και βραβεύσεις
Αξίωμαβασιλιάς του Άργους
  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969