Στην ελληνική μυθολογία ο Δηιφόντης ήταν γιος του Αντιμάχου και επομένως δισέγγονος του Ηρακλή, που πήρε για σύζυγό του την (τρισέγγονη του Ηρακλή) Υρνηθώ, κόρη του βασιλέα του Άργους Τημένου. Ο Τήμενος διόρισε τον Δηιφόντη σύμβουλό του και αρχιστράτηγο, ενώ τον προόριζε και για διάδοχό του στον θρόνο. Αυτό κίνησε τον φθόνο των γιων του Τημένου, που σκότωσαν τον πατέρα τους, έδιωξαν την Υρνηθώ και τον Δηιφόντη, και ανακήρυξαν βασιλιά τον μεγαλύτερο στην ηλικία από αυτούς, τον Κείσο. Αργότερα, με βοηθό την Πειθώ, κατάφεραν να απαγάγουν βίαια την Υρνηθώ από την Επίδαυρο, όπου είχε καταφύγει με τον Δηιφόντη. Καταδιωκόμενοι στη συνέχεια από τον Δηιφόντη, σκότωσαν την Υρνηθώ. Ο Παυσανίας αναφέρει (Β, 26, 1-2) ότι όταν το ζεύγος είχε καταφύγει στην Επίδαυρο, ο εκεί ηγεμόνας Πιτυρεύς παρεχώρησε την περιοχή στον Δηιφόντη.

Δηιφόντης
Πληροφορίες ασχολίας
Οικογένεια
ΣύζυγοςΥρνηθώ
ΤέκναAntimenes
Xanthippus
Αργείος
Ορσοβία
ΓονείςAntimachus
Αξιώματα και βραβεύσεις
Αξίωμαβασιλιάς του Άργους

Ο Πολύαινος γράφει ότι ο Δηιφόντης συμμάχησε στη συνέχεια με τους Δωριείς και τους βοήθησε να καθυποτάξουν το Άργος (Β,12). Η Υρνηθώ και ο Δηιφόντης απέκτησαν 4 παιδιά: τον Αντιμένη, τον Ξάνθιππο, τον Αργείο και την Ορσοβία (Παυσ. Β, 28, 6).

Πηγές Επεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. οίκος «Χάρη Πάτση», Αθήνα 1969, σελ. 304