Οι Κεναίοι, ή Κινίτες ήταν αρχαίος βιβλικός λαός που αναφέρεται στη Παλαιά Διαθήκη. Τους Κεναίους αναφέρει ο Μωυσής στη Γένεση.

Οι Κεναίοι ήταν ένας αρχαιότατος νομαδικός λαός που κατήλθε και εγκαταστάθηκε μόνιμα στην αρχαία Παλαιστίνη πριν την εκεί εγκατάσταση του Αβραάμ, οι απόγονοι του οποίου καθοδηγούμενοι από τον Γιαχβέ έμελλε να υποτάξουν και αυτόν τον λαό μεταξύ άλλων εισβάλλοντας στα εδάφη τους. Οι Κεναίοι μετά την μόνιμη εγκατάστασή τους άρχισαν να ασχολούνται ιδιαίτερα με την μεταλλουργία όπου και αναδείχθηκαν σπουδαίοι μεταλλουργοί ιδίως χαλκουργοί.
Στους μετέπειτα χρόνους μνημονεύονται σε διακλαδώσεις ανάλογα των χώρων εξάπλωσής τους βόρεια και νότια της περιοχής των Μαδιανιτών που πιθανώς να συγγένευαν φυλετικά. Έτσι αναφέρονται εγκατεστημένοι και βόρεια πλησίον των Αμαληκιτών, ΝΔ. της Νεκράς Θαλάσσης.

Η γνώμη διαφόρων ιστορικών ερευνητών ότι ο λαός αυτός ως φυλή ήταν απόγονοι του Κάιν φέρεται αστήρικτη.

Πηγές Επεξεργασία

  • Γένεση: Κεφ.ιε΄(15):19.
  • Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. ΙΔ΄, σελ. 202