Η Κεντρική Κίνα είναι γεωγραφική και χαλαρά καθορισμένη πολιτιστική περιοχή η οποία καταλαμβάνει τις επαρχίες Χενάν, Χουπέι και Χουνάν. Μερικές φορές συμπεριλαμβάνεται και η επαρχία Τσιανγκσί. Η Κεντρική Κίνα ανήκει σήμερα στην Νότια Κεντρική Κίνα που διοικεί η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάπτυξης της Κεντρικής Κίνας το οποίο ενέκρινε το Συμβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας το 2004, οι γύρω επαρχίες Σανσί και Ανχουέι ορίζονται επίσης ως μέρη των αναπτυξιακών ζωνών της Κεντρικής Κίνας.

Χάρτης της Κεντρικής Κίνας.
Με πράσινο, η οικονομική περιοχή της Κεντρικής Κίνας.