Κεπερά

Αρχαίος αιγυπτιακός θεός

Ο Κεπερά, επίσης Κεπρί ή Κ(χ)επρί, ή Χεπρί, ήταν ηλιακός θεός στην αιγυπτιακή μυθολογία. Η λέξη "κ(χ)επρί" σημαίνει συγχρόνως «σκαραβαίος» και «αυτός που γίνεται». Στην εννεάδα της Ηλιούπολης εκπροσωπεί τον ανατέλλοντα ήλιο, ο οποίος, όπως ο σκαραβαίος, αναγεννάται από τον εαυτό του, από τη δική του ουσία. Ο Κεπερά είναι ο θεός των μεταμορφώσεων, για τον οποίο εκδηλώνεται η ανανέωση της ζωής. Απεικονίζεται ως άνδρας που φέρει σκαραβαίο στη θέση του προσώπου, ή με κεφαλή ανδρός πάνω από την οποία απεικονίζεται ο σκαραβαίος. Άλλοτε απεικονίζεται και ως απλός σκαραβαίος.

Κεπερά
Γονείςκαι Νουτ
xpr
r
iC2
Ο Κ(χ)επρί σε ιερογλυφικά