Κινέζικη αστρολογία

Η Κινέζικη Αστρολογία βασίζεται σε έναν 12ετή κύκλο. Κάθε ένα από τα 12 έτη του κύκλου παίρνει το όνομα ενός από τα 12 ζώδια του Κινέζικου ωροσκοπίου. Κάθε ζώδιο έχει την δική του προσωπικότητα και μερικές ξεχωριστές ιδιότητες. Τα 12 ζώδια της Κινέζικης αστρολογίας θεωρείται ότι αποτελούν σημαντικό παράγοντα του ανθρώπινου τρόπου ζωής και επηρεάζουν τα άτομα σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Στη Κινέζικη αστρολογία δεν υπάρχουν αντιστοιχίες ανάμεσα στα ζώδια και σε αστερισμούς όπως συμβαίνει με την δυτική αστρολογία. Ωστόσο, οι Κινέζοι αστρολόγοι ανέκαθεν παρατηρούσαν τις κινήσεις των αστερισμών και των πλανητών.

Γενικές πληροφορίεςΕπεξεργασία

Οι αρχαίοι Κινέζοι αστρονόμοι αποκαλούσαν τους 5 κύριους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος με το όνομα του συμπαντικού στοιχείου που αυτοί αντιπροσώπευαν:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πέντε στοιχεία παρουσιάζονται με την σειρά που χρησιμοποιούνται στο σύστημα Κινέζικης αστρολογίας. Κατά μερικούς ερμηνευτές το Μέταλλο προηγείται του Ξύλου.

Σύμφωνα με την Κινέζικη αστρολογία, το πεπρωμένο ενός ανθρώπου μπορεί να οριοθετηθεί και να αποκαλυφθεί από τη θέση των πλανητών, του φεγγαριού, του ηλίου και άλλων αστρικών σωμάτων (π.χ. κομήτες) την ώρα γέννησης του ατόμου. Το σύστημα των κύκλων με τα 12 έτη βασίζεται στην τροχιά του πλανήτη Δία. Ακολουθώντας την τροχιά του πλανήτη οι αστρονόμοι χώρισαν τον ζωδιακό κύκλο σε 12 ίσα τμήματα που αποτελούν τα 12 έτη κάθε κύκλου.

Κινέζικο ημερολόγιο (ή Ημερολόγιο του Ήλιου και του Φεγγαριού)Επεξεργασία

Το Κινέζικο ημερολόγιο βασίζεται σε εποχές των 60 χρόνων και αποτελείται από πέντε 12ετής κύκλους (5Χ12=60). Ο κάθε ένας από τους πέντε κύκλους είναι στην ουσία συνδυασμός περισσότερων κύκλων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Για παράδειγμα έχουμε τον κύκλο των πέντε συμπαντικών στοιχείων (ή κύκλο των δέκα τμημάτων, ή ουράνιο κύκλο) που αποτελείται από τα πέντε στοιχεία (Ξύλο, Φωτιά, Γη, Μέταλλο, Νερό) στην Γιν και στην Γιανγκ μορφή τους (Γιν Ξύλο, Γιανγκ Ξύλο, Γιν Φωτιά, Γιανγκ Φωτιά κλπ).

Ένας άλλος κύκλος που αλληλεπιδρά με τον κύκλο των πέντε στοιχείων είναι ο κύκλος των 12 ζωδίων (ή κύκλος των δώδεκα τμημάτων ή γήινος κύκλος, 12Χ5=60). Τα ζώδια αυτά είναι με τη σειρά που παρουσιάζονται: Ποντικός, Βουβάλι, Τίγρης, Κουνέλι, Δράκος, Φίδι, Άλογο, Πρόβατο, Πίθηκος, Πετεινός, Σκύλος, Γουρούνι.

Ο συνδυασμός των παραπάνω κύκλων σχηματίζει τις εποχές δηλαδή τους μεγάλους κύκλους των 60 χρόνων στους οποίους βασίζεται το Κινέζικο ημερολόγιο. Το ημερολόγιο ξεκινά με την χρονιά του Γιανγκ Ποντικού του Ξύλου συνεχίζει με την χρονιά Γιν Βουβαλιού του Ξύλου, έπειτα με την χρονιά Γιανγκ Τίγρης της Φωτιάς και Γιν Κουνέλι της Φωτιάς. Συνεχίζοντας με αυτό τον τρόπο φτάνουμε στις δύο τελευταίες χρονιές κάθε 60ετούς εποχής που είναι η χρονιά Γιανγκ του Σκύλου του νερού και η χρονιά Γιν του Γουρουνιού του νερού. Σύμφωνα με τα παραπάνω κάθε κύκλος των 60 χρόνων (εποχή) ξεκινά πάντα με την χρονιά Γιανγκ Ποντικού του Ξύλου και τελειώνει πάντα με τη χρονιά Γιν Γουρουνιού του νερού. Επίσης κάθε ένα από τα 12 ζώδια πέφτει μόνο σε χρονιές Γιν ή μόνο σε χρονιές Γιανγκ. Για παράδειγμα ο Ποντικός εμφανίζεται μόνο σε χρονιές Γιανγκ ενώ το Βουβάλι μόνο σε χρονιές Γιν. Η πιο πρόσφατη εποχή ξεκίνησε το 1984 και θα διαρκέσει 60 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2043. Τα χαρακτηριστικά αυτής της εποχής παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας εποχής τους Κινέζικου ημερολογίουΕπεξεργασία

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την εποχή (ή 60ετή κύκλο) από το 1984 έως το 2043 σε σχέση με το δυτικό ημερολόγιο. Δείχνει δηλαδή εκτός από τα στοιχεία Κινέζικης αστρολογίας πότε κάθε Κινέζικη χρονιά ξεκινά με βάση το δυτικό ημερολόγιο.

Σημείωση: Τα Κινέζικα σύμβολα στον πίνακα είναι ειδικά σύμβολα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην Κινέζικη αστρολογία

  Χρονιά Συμπαντικό στοιχείο Φύση Γιν Γιανγκ Αστρολογικό σύμβολο Κινέζικο ζώδιο
1 Φεβ. 02 1984 - Φεβ. 19 1985 Ξύλο Γιανγκ Ποντικός
2 Φεβ. 20 1985 - Φεβ. 08 1986 Ξύλο Γιν Βουβάλι
3 Φεβ. 09 1986 - Ιαν. 28 1987 Φωτιά Γιανγκ Τίγρης
4 Ιαν. 29 1987 - Φεβ. 16 1988 Φωτιά Γιν Κουνέλι
5 Φεβ. 17 1988 - Φεβ. 05 1989 Γη Γιανγκ Δράκος
6 Φεβ. 06 1989 - Ιαν. 26 1990 Γη Γιν Φίδι
7 Ιαν. 27 1990 - Φεβ. 14 1991 Μέταλλο Γιανγκ Άλογο
8 Φεβ. 15 1991 - Φεβ. 03 1992 Μέταλλο Γιν Πρόβατο
9 Φεβ. 04 1992 - Ιαν. 22 1993 Νερό Γιανγκ Πίθηκος
10 Ιαν. 23 1993 - Ιαν. 01 1994 Νερό Γιν Πετεινός
11 Ιαν. 02 1994 - Ιαν. 30 1995 Ξύλο Γιανγκ Σκύλος
12 Ιαν. 31 1995 - Φεβ. 18 1996 Ξύλο Γιν Γουρούνι
13 Φεβ. 19 1996 - Φεβ. 06 1997 Φωτιά Γιανγκ Ποντικός
14 Φεβ. 07 1997 - Ιαν. 27 1998 Φωτιά Γιν Βουβάλι
15 Ιαν. 28 1998 - Φεβ. 15 1999 Γη Γιανγκ Τίγρης
16 Φεβ. 16 1999 - Φεβ. 04 2000 Γη Γιν Κουνέλι
17 Φεβ. 05 2000 - Ιαν. 23 2001 Μέταλλο Γιανγκ Δράκος
18 Ιαν. 24 2001 - Φεβ. 11 2002 Μέταλλο Γιν Φίδι
19 Φεβ. 12 2002 - Ιαν. 31 2003 Νερό Γιανγκ Άλογο
20 Φεβ. 01 2003 - Ιαν. 21 2004 Νερό Γιν Πρόβατο
21 Ιαν. 22 2004 - Φεβ. 08 2005 Ξύλο Γιανγκ Πίθηκος
22 Φεβ. 09 2005 - Ιαν. 28 2006 Ξύλο Γιν Πετεινός
23 Ιαν. 29 2006 - Φεβ. 17 2007 Φωτιά Γιανγκ Σκύλος
24 Φεβ. 18 2007 - Φεβ. 06 2008 Φωτιά Γιν Γουρούνι
25 Φεβ. 07 2008 - Ιαν. 25 2009 Γη Γιανγκ Ποντικός
26 Ιαν. 26 2009 - Φεβ. 13 2010 Γη Γιν Βουβάλι
27 Φεβ. 14 2010 - Φεβ. 02 2011 Μέταλλο Γιανγκ Τίγρης
28 Φεβ. 03 2011 - Ιαν. 22 2012 Μέταλλο Γιν Κουνέλι
29 Ιαν. 23 2012 - Φεβ. 09 2013 Νερό Γιανγκ Δράκος
30 Φεβ. 10 2013 - Ιαν. 30 2014 Νερό Γιν Φίδι
31 Ιαν. 31 2014 - Φεβ. 18 2015 Ξύλο Γιανγκ Άλογο
32 Φεβ. 19 2015 - Φεβ. 07 2016 Ξύλο Γιν Πρόβατο
33 Φεβ. 08 2016 - Ιαν. 27 2017 Φωτιά Γιανγκ Πίθηκος
34 Ιαν. 28 2017 - Φεβ. 18 2018 Φωτιά Γιν Πετεινός
35 Φεβ. 19 2018 - Φεβ. 04 2019 Γη Γιανγκ Σκύλος
36 Φεβ. 05 2019 - Ιαν. 24 2020 Γη Γιν Γουρούνι
37 Ιαν. 25 2020 - Φεβ. 11 2021 Μέταλλο Γιανγκ Ποντικός
38 Φεβ. 12 2021 - Ιαν. 31 2022 Μέταλλο Γιν Βουβάλι
39 Φεβ. 01 2022 - Ιαν. 21 2023 Νερό Γιανγκ Τίγρης
40 Ιαν 22 2023 - Φεβ. 09 2024 Νερό Γιν Κουνέλι
41 Φεβ. 10 2024 - Ιαν. 28 2025 Ξύλο Γιανγκ Δράκος
42 Ιαν. 29 2025 - Φεβ. 16 2026 Ξύλο Γιν Φίδι
43 Φεβ. 17 2026 - Φεβ. 05 2027 Φωτιά Γιανγκ Άλογο
44 Φεβ. 06 2027 - Ιαν. 25 2028 Φωτιά Γιν Πρόβατο
45 Ιαν. 26 2028 - Φεβ. 12 2029 Γη Γιανγκ Πίθηκος
46 Φεβ. 13 2029 - Φεβ. 02 2030 Γη Γιν Πετεινός
47 Φεβ. 03 2030 - Ιαν. 22 2031 Μέταλλο Γιανγκ Σκύλος
48 Ιαν. 23 2031 - Φεβ. 10 2032 Μέταλλο Γιν Γουρούνι
49 Φεβ. 11 2032 - Ιαν. 30 2033 Νερό Γιανγκ Ποντικός
50 Ιαν. 31 2033 - Φεβ. 18 2034 Νερό Γιν Βουβάλι
51 Φεβ. 19 2034 - Φεβ. 07 2035 Ξύλο Γιανγκ Τίγρης
52 Φεβ. 08 2035 - Ιαν. 27 2036 Ξύλο Γιν Κουνέλι
53 Ιαν. 28 2036 - Φεβ. 14 2037 Φωτιά Γιανγκ Δράκος
54 Φεβ. 15 2037 - Φεβ. 03 2038 Φωτιά Γιν Φίδι
55 Φεβ. 04 2038 - Ιαν. 23 2039 Γη Γιανγκ Άλογο
56 Ιαν. 24 2039 - Φεβ. 11 2040 Γη Γιν Πρόβατο
57 Φεβ. 12 2040 - Ιαν. 31 2041 Μέταλλο Γιανγκ Πίθηκος
58 Φεβ. 01 2041 - Ιαν. 21 2042 Μέταλλο Γιν Πετεινός
59 Ιαν 22 2042 - Φεβ. 09 2043 Νερό Γιανγκ Σκύλος
60 Φεβ. 10 2043 - Ιαν. 29 2044 Νερό Γιν Γουρούνι

Τα πέντε συμπαντικά στοιχείαΕπεξεργασία

Οι φύσεις Γιν και Γιανγκ μοιράζονται στα πέντε συμπαντικά στοιχεία (Ξύλο, Φωτιά, Γη, Μέταλλο, Νερό) και το αποτέλεσμα εφαρμόζεται πάνω στα 12 ζώδια του Κινέζικου ωροσκοπίου. Η φύση Γιν ή Γιανγκ και το συμπαντικό στοιχείο είναι καθοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των ζωδίων. Έτσι κάθε ένα από τα 12 ζώδια έχει το δικό του στοιχείο του και την δική του φύση Γιν΄Γιανγκ.

Αν και χρησιμοποιούμε τον όρο συμπαντικά στοιχεία, η ακριβής μετάφραση της Κινέζικης λέξης είναι "αλλαγή της υπαρξιακής κατάστασης" ή "μεταμόρφωση της ύπαρξης". Τα πέντε συμπαντικά στοιχεία δεν έχουν σχέση με τα τέσσερα στοιχεία της δυτικής κουλτούρας (Γη, Αέρας, Φωτιά, Νερό). Οι δυτικοί βλέπουν τα τέσσερα στοιχεία ως δομικούς παράγοντες της ύλης. Οι Κινέζοι βλέπουν τα πέντε στοιχεία ως ενεργειακές δυνάμεις που αλλάζουν μορφές και μετακινούνται συνεχώς.

Η ισορροπία ανάμεσα στις φύσεις Γιν Γιανγκ και στα πέντε συμπαντικά στοιχεία μπορούν να είναι εξαιρετικά ευεργετική και αποτελεσματική για κάθε άτομο και μπορεί να το οδηγήσει στην ολοκλήρωση. Τα πέντε στοιχεία παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο και στις τεχνικές Φενγκ Σούι (Feng Shui). Εκεί κάθε στοιχείο είναι συνδεδεμένο με ένα συγκεκριμένο σημείο του ορίζοντα.

木 ΞύλοΕπεξεργασία

 • Ανατολή(東)
 • Άνοιξη(春)
 • Πράσινος Δράκος(青龍)
 • Δίας (木星)
 • Πράσινο(緑)
 • Συκώτι(肝)
 • Γενναιοδωρία, Ζέστη, Πειστικότητα, Συνεργασία, Επέκταση, Ανάπτυξη

Το Ξύλο κυβερνά, το Κουνέλι και τον Δράκο.

火 ΦωτιάΕπεξεργασία

 • Νότος(南)
 • Καλοκαίρι(夏)
 • Κόκκινο πουλί(朱雀)
 • Άρης(火星)
 • Κόκκινο(赤)
 • Κυκλοφορικό και καρδιά(心)
 • Δυναμισμός, Ανθρωπισμός, Επιχειρηματικότητα, Περιπέτεια

Η φωτιά κυβερνά το Φίδι, το Άλογο και τη Τίγρη.

土 ΓηΕπεξεργασία

 • Μέση(中)
 • Όλες οι εποχές
 • Κίτρινος δράκος(黄龙)
 • Κρόνος(土星)
 • Κίτρινο(意)
 • Πεπτικό σύστημα, σπλήνα(脾), στομάχι(胃)
 • Δύναμη, Υπομονή, Πόλεμος, Υπερηφάνεια, Σταθερότητα, Εργατικότητα, Φιλοδοξία, Ενέργεια, Κατάκτηση

Η Γη κυβερνά τον Πετεινό, το Βουβάλι Η Γη επηρεάζει και τα 12 ζώδια του Κινέζικου ωροσκοπίου και τους προσδίδει επιπλέον ιδιότητες.

金 Μέταλλο χρυσόΕπεξεργασία

 • Δύση(西)
 • Φθινόπωρο(秋)
 • Λευκή Τίγρης(白虎)
 • Αφροδίτη(金星)
 • Άσπρο(白)
 • Αναπνευστικό σύστημα και πνευμόνια(肺)
 • Αποφασιστικότητα, Αυτοπεποίθηση, Ανεξαρτησία, Φιλοσοφία, Σεβασμός

Το Μέταλλο κυβερνά τον Πίθηκο, τον Πετεινό, τον Σκύλο και το Πρόβατο.

水 ΝερόΕπεξεργασία

 • Βορράς(北)
 • Χειμώνας(冬)
 • Μαύρη χελώνα(玄武)
 • Ερμής(水星)
 • μαύρο(黑)
 • Οστά(骨)Απεκριτικό σύστημα
 • Μυστικοπάθεια, Αυτοκαταστροφικός, Γοητεία, Έμπνευση, Απάτη, Αγριότητα, Ευαισθησία, Δημιουργικότητα

Το Νερό κυβερνά τον Ποντικό, το Βουβάλι και το Γουρούνι.

Τα 12 ζώδια του Κινέζικου ωροσκοπίουΕπεξεργασία

Στην Κινέζικη αστρολογία τα 12 ζώδια αναπαρίστανται από 12 ζώα ή πλάσματα και αντιπροσωπεύουν 12 διαφορετικούς τύπους προσωπικότητας. Κατά παράδοση ο ζωδιακός κύκλος ξεκινάει με τον Ποντικό και τελειώνει με το Γουρούνι ενώ υπάρχουν πολλοί θρύλοι για το πως προέκυψε αυτή η σειρά των ζωδίων.

 1. Ποντικός (Γιανγκ, 1η Τριάδα, Νερό): Συστηματικός, χαρισματικός, βιομηχανικός, γοητευτικός, πειθαρχημένος, κοινωνικός. Επίσης, εκμεταλλευτής, εγωιστής, κριτικός, κάθετος, ανελέητος.
 2. Βουβάλι (Γιν, 2η Τριάδα, Νερό): Ήρεμο, μεθοδικό, υπομονετικό, εργατικό, φιλόδοξο, σταθερό, μετριόφρων, λογικό. Επίσης, πεισματάρικο, στενόμυαλο, υλιστικό, απαιτητικό.
 3. Τίγρης (Γιανγκ, 3η Τριάδα, φωτιά): Απρόβλεπτη, επαναστατική, πολύχρωμη, δυνατή, παθιασμένη, τολμηρή, ειλικρινής, ανθρωπίστρια, γενναιόδωρη. Επίσης, ανυπόμονη, βιαστική, εγωίστρια, καταστροφική.
 4. Κουνέλι (Γιν, 4η Τριάδα, Ξύλο): Καλόκαρδο, ευαίσθητο, ευγενικό, εκλεκτικό, προσεκτικό, καλλιτεχνικό, τρυφερό, αυτόνομο, ευέλικτο. Επίσης, τεμπέλικο, καιροσκοπικό, υπερβολικό, ευερέθιστο.
 5. Δράκος (Γιανγκ, 1η Τριάδα, Ξύλο): Δυνατός, ανεξάρτητος, υπερήφανος, ευγενής, παθιασμένος, αποφασιστικός, ηγετικός, φιλόδοξος γενναιόδωρος, πιστός. Επίσης, τυραννικός, απαιτητικός, εκκεντρικός, προκατειλημμένος, δογματικός, βίαιος.
 6. Φίδι (Γιν, 2η Τριάδα, Φωτιά): Σκεπτόμενο, σοφό, μυστικοπαθές, μυστηριακό, ευγνώμων, αισθητικό, δημιουργικό, φιλόδοξο, υπεύθυνο, ήρεμο, δυνατό, επίμονο. Επίσης, μοναχικό, απρόσωπο, κατοχικό, ηδονιστικό, αμφίβολο.
 7. Άλογο (Γιανγκ, 3η Τριάδα, Φωτιά): Χαρούμενο, δημοφιλές, προσαρμόσιμο, γήινο, ομιλητικό, μαγνητικό, έξυπνο, ευέλικτο, ανοιχτόμυαλο. Επίσης, αγωνιώδες, αγχωτικό, αγενές, πεισματάρικο, παραπονιάρικο, ασταθές.
 8. Πρόβατο (Γιν, 4η Τριάδα, μέταλλο): Δίκαιο, ειλικρινές, συμπαθητικό, ντροπαλό, καλλιτεχνικό, δημιουργικό, ευγενικό, με κατανόηση, αποφασιστικό, ειρηνικό, γενναιόδωρο, ασφαλές. Επίσης, αναποφάσιστο, παθητικό, ανήσυχο, απαισιόδοξο, υπερευαίσθητο, παραπονιάρικο.
 9. Πίθηκος (Γιανγκ, 1η Τριάδα, Μέταλλο): Εφευρετικός, παρακινητής, ταχύς, ευέλικτος, αυτόνομος, κοινωνικός, ευγενικός, αντικειμενικός, αγωνιστής. Επίσης, εγωιστής, ματαιόδοξος, απατηλός, ζηλιάρης, καχύποπτος.
 10. Πετεινός (Γιν, 2η Τριάδα, Μέταλλο): Γλυκός, καθαρός, οργανωτικός, ανεξάρτητος, αποφασιστικός, τελειομανής, πρακτικός, επιστημονικός, υπεύθυνος. Επίσης, συντηρητικός, κριτικός, πουριτανικός, υπερήφανος, εγωιστής.
 11. Σκύλος (Γιανγκ, 3η Τριάδα, Μέταλλο) Ειλικρινής, έξυπνος, ευθύς, πιστός, δίκαιος, γοητευτικός, αληθινός, κοινωνικός, ιδεαλιστής, ανοιχτόμυαλος, ηθικός, πρακτικός. Επίσης, κυνικός, τεμπέλης, κρύος, κριτικός, απαισιόδοξος, ανήσυχος, φασαρτζής.
 12. Γουρούνι (Γιν, 4η Τριάδα, Νερό): Ειλικρινές, απλό, κοινωνικό, ειρηνικό, υπομονετικό, πιστό, εργατικό, έμπιστο, ήρεμο, σκεπτόμενο, παθιασμένο, ευφυές. Επίσης υλιστικό, ανήσυχο, φοβιτσιάρικο.

Σύμφωνα με την Κινέζικη αστρολογία το ζώδιο που κυβερνούσε τη χρονιά που γεννήθηκες αντιπροσωπεύει τον τρόπο που οι άλλοι σε βλέπουν σαν άτομο. Επίσης φανερώνει πως παρουσιάζεις εσύ τον εαυτό σου προς τα έξω. Υπάρχει μια παρεξήγηση ότι το Κινέζικο ζώδιο που κυβερνά την χρονιά γέννησης (εξωτερικό ζώδιο) ενός ατόμου είναι και το μόνο που υπάρχει. Ωστόσο υπάρχει και μια κατηγοριοποίηση των ζωδίων ανάλογα με τον μήνα (εσωτερικό ζώδιο) και την ώρα (μυστικό ζώδιο) που γεννήθηκε το άτομο. Άρα κάθε άτομο μπορεί να βρίσκεται κάτω από την επιρροή τριών ή λιγότερων ζωδίων. ένα ζώδιο ανάλογα με τη χρονιά που γεννήθηκε, ένα ζώδιο ανάλογα με τον μήνα που γεννήθηκε και ένα ζώδιο ανάλογα με την ώρα που γεννήθηκε.

Έτσι για παράδειγμα ενώ ένα άτομο μπορεί να εμφανίζεται σαν Δράκος (γεννημένο σε χρονιά του Δράκου) μπορεί να είναι και Φίδι (αν γεννήθηκε σε μήνα του Φιδιού) και επίσης Βουβάλι (αν γεννήθηκε σε ώρα του Βουβαλιού). Οι συνδυασμοί που προκύπτουν από αυτό το σύστημα με τα τρία ζώδια είναι 8640 (5 στοιχεία Χ 12 ζώδια, 12 μήνες, 2 ώρες Χ 12 ζώδια). Άρα το σύστημα Κινέζικης αστρολογίας σε πρώτη φάση περιέχει 8640 τύπους στους οποίους μπορεί να ανήκει ένα άτομο.

Οι 12 μήνες και τα ζώδια του Κινέζικου ωροσκοπίουΕπεξεργασία

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω ανάλογα με τον μήνα που έχει γεννηθεί ένα άτομο, υπάρχει το αντίστοιχο του ζώδιο του Κινέζικου ωροσκοπίου. Αυτό είναι το λεγόμενο εσωτερικό ζώδιο. Το εσωτερικό ζώδιο του ατόμου φανερώνει τις ανησυχίες του, τα ταλέντα και τις κλίσεις του. Επίσης σχετίζεται με την ερωτική του ζωή και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο με το κύριο ζώδιο (εξωτερικό ζώδιο) με βάση τη χρονιά γέννησης.

Οι μήνες με βάση το Κινέζικο ημερολόγιο διαφέρουν σε σχέση με τους μήνες του δυτικού. Βασίζονται στον ηλιακό κύκλο και την τροχιά και φάση του φεγγαριού. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η διάρκεια των Κινέζικων μηνών. Επίσης φαίνεται πως τα 12 ζώδια είναι συνδεδεμένα με τους μήνες του Κινέζικου ημερολογίου και τους μήνες του κλασικού δυτικού ημερολογίου.

  Μήνας Κινέζικου ημερολογίου Μήνας Δυτικού ημερολογίου Συμπαντικό στοιχείο του μήνα Εποχή του χρόνου
1 Μήνας του Ποντικού (7 Δεκ. - 5 Ιαν.) Δεκέμβριος Νερό χειμώνας
1 Μήνας του Βουβαλιού (6 Ιαν. - 3 Φεβ.) Ιανουάριος Νερό χειμώνας
1 Μήνας της Τίγρης (4 Φεβ. - 5 Μαρ.) Φεβρουάριος Ξύλο άνοιξη
1 Μήνας του Κουνελιού (6 Μαρ. - 4 Απρ.) Μάρτιος Ξύλο άνοιξη
1 Μήνας του Δράκου (5 Απρ. - 4 Μάϊ.) Απρίλιος Φωτιά άνοιξη
1 Μήνας του Φιδιού(5 Μάϊ. - 5 Ιουν.) Μάϊος Φωτιά Καλοκαίρι
1 Μήνας του Αλόγου(6 Ιουν. - 6 Ιούλ.) Ιόύνιος Φωτιά Καλοκαίρι
1 Μήνας του Προβάτου (7 Ιούλ. - 6 Αυγ.) Ιούλιος Μέταλλο Καλοκαίρι
1 Μήνας του Πίθηκος (7 Αυγ. - 7 Σεπ.) Αυγουστος Μέταλλο φθινόπωρο
1 Μήνας του Πετεινού (8 Σεπ. - 7 Οκτ.) Σεπτέμβριος Μέταλλο φθινόπωρο
1 Μήνας του Σκύλου (8 Οκτ. - 6 Νοέ. Οκτώβριος Μέταλλο φθινόπωρο
1 Μήνας του Γουρουνιού (7 Νοέ - 6 Δεκ. Νοέμβριος Νερό χειμώνας

Οι ώρες - το μυστικό ζώδιοΕπεξεργασία

Στη Κινέζικη αστρολογία υπάρχει αντιστοιχία των 12 ζωδίων με τις ώρες της ημέρας. Κάθε ζώδιο συνδέεται με ένα δίωρο χρονικό διάστημα (2 ώρες Χ 12 ζώδια = 24 ώρες). Το ζώδιο που προκύπτει από την ώρα γέννησης ενός ατόμου είναι το μυστικό (και πιο σημαντικό) ζώδιο. Σχετίζεται με την πραγματική φύση του ατόμου ή αλλιώς την πραγματική του αναπαράσταση στον φυσικό κόσμο. Είναι το ζώδιο που δείχνει τον πραγματικό χαρακτήρα του ατόμου. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, το μυστικό ζώδιο βασίζεται στην θέση του ήλιου στον ουρανό.

Κατηγοριοποίηση των 12 ζωδίωνΕπεξεργασία

Ζώδια της δύναμης

Ζώδια της αγάπης

Οι τέσσερις Τριάδες των ζώωνΕπεξεργασία

Η πρώτη τριάδαΕπεξεργασία

Η πρώτη τριάδα αποτελείται από τους Ποντικό, Δράκο και Πίθηκο. Η ομάδα δίνει στα ζώδια ηγετικά χαρακτηριστικά και τα κάνει ισχυρά άτομα, ικανά για μεγάλο καλό και μεγάλο κακό. Η ενέργεια που εκπέμπουν τα άτομα αυτής της ομάδας είναι πλήρης και απρόβλεπτη.

Η δεύτερη τριάδαΕπεξεργασία

Η δεύτερη τριάδα αποτελείται από τους Βουβάλι, Φίδι και Πετεινό. Η ομάδα βοηθάει τα τρία ζώδια να κατακτήσουν την ζωή μέσα από σκληρή δουλειά, και αργή αλλά σταθερή κατοχή ενέργειας. Τα άτομα αυτής της ομάδας αν και έχουν δεδομένο τρόπο σκέψης, είναι άριστα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση οποιουδήποτε στόχου.

Η τρίτη τριάδαΕπεξεργασία

Η τρίτη τριάδα αποτελείται από τους "Τίγρη, Άλογο και Σκύλο. Η ομάδα αναγκάζει τα ζώδια αυτά να αναζητήσουν την πραγματική αγάπη και να ενδιαφερθούν για τον άνθρωπο. Τα άτομα αυτής της ομάδας είναι οραματιστές, προικισμένοι με επικοινωνιακά χαρίσματα και γεμάτοι πάθος για τη ζωή.

Η τέταρτη τριάδαΕπεξεργασία

Η τέταρτη τριάδα αποτελείται από τους Κουνέλι, Πρόβατο, Γουρούνι. Η επίδραση της ομάδας κάνει τα ζώδια αυτά όμορφα, εκλεκτικά. Πάντα αναζητούν το καλό και το αισθητικά όμορφο στη ζωή. Η ήρεμη φύση των ατόμων αυτής της ομάδας τους δίνει ηγετικές αλλά και καλλιτεχνικές ιδιότητες.

Θρύλοι για την δημιουργία της Κινέζικης αστρολογίαςΕπεξεργασία

Υπάρχουν πολλοί θρύλοι που αναφέρονται στο Κινέζικο ωροσκόπιο και ειδικά στον τρόπο με τον οποίο επιλέχθηκε η σειρά των ζωδίων. Ο πιο δημοφιλής θρύλος αναφέρει τα εξής:

Οι Κινέζοι θεοί αποφάσισαν να σχεδιάσουν ένα αστρολογικό σύστημα για να βοηθήσουν τους ανθρώπους. Αποφάσισαν να επιλέξουν 12 ζώα τα οποία θα αναπαριστούσαν τα 12 ζώδια. Έτσι οργάνωσαν έναν αγώνα δρόμου ανάμεσα σε όσα ζώα ήθελαν να συμμετέχουν.

Ο αγώνας ξεκίνησε και όλα τα ζώα έφτασαν στην όχθη ενός ποταμού που έπρεπε να διασχίσουν. Τότε ο Ποντικός πρότεινε στην γάτα να ανέβουν στην πλάτη του Βουβαλιού που ετοιμαζόταν να μπει στο ποτάμι. Έτσι και έγινε. Λίγο πριν όμως φτάσουν στην απέναντι όχθη ο Ποντικός με μια απότομη κίνηση πέταξε την γάτα στο ποτάμι΄. Έπειτα πήδηξε γρήγορα στην ακτή και πέρασε την γραμμή του τερματισμού πρώτος. Ακολούθησε το βουβάλι στη δεύτερη θέση. Τελευταίο τερμάτισε το γουρούνι. Την 13η θέση κατέλαβε η γάτα που από τότε ορκίστηκε αιώνιος εχθρός του ποντικού.

Ένας άλλος θρύλος αναφέρει ότι η Κινέζικη αστρολογία είναι δημιούργημα του Βούδα ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα αναληφθεί στους ουρανούς και κάλεσε όλα τα ζώα για να τον τιμήσουν. Μόνο όμως δώδεκα ζώα ειδοποιήθηκαν έγκαιρα και ο Βούδας τους για να τα ανταμείψει έδωσε τα ονόματα τους στις ώρες, τις ημέρες, τους μήνες και τα έτη.

Βλέπε ακόμαΕπεξεργασία

ΠηγέςΕπεξεργασία

 • Παξινού-Μεταξά, Μαίρη (2004). Εγχειρίδιο Κινέζικης Αστρολογίας. ΚΕΔΡΟΣ. ISBN 960-04-2493-4. 

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία

 
 
Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα Chinese Astrology της Αγγλικής Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-SA 3.0. (ιστορικό/συντάκτες).