Κλάση

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Η κλάση είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται στην κατηγοριοποίηση σε διάφορες επιστήμες. Μπορεί να αναφέρεται:

  • Στην ομοταξία των ειδών.
  • Σε κατηγορίες πλοίων.
  • Μία αυτοτελής και αφαιρετική αναπαράσταση κάποιας κατηγορίας αντικειμένων, είτε φυσικών αντικειμένων του πραγματικού κόσμου είτε νοητών, εννοιολογικών αντικειμένων, σε ένα περιβάλλον αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού.
  • Στην κατηγοριοποίηση των στατιστικών δεδομένων.
  • Ένα υποσύνολο του P(X), όπου P(X) είναι δυναμοσύνολο του συνόλου X.
  • Στην καθημερινή ζωή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε κατηγοριοποίηση.
  • Ίσως αποτελεί λανθασμένη λεκτική απόδοση της λέξης κλάσμα.


Εικονίδιο αποσαφήνισης
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.