Ως κλίμακα θερμοκρασίας ονομάζεται οποιαδήποτε βαθμονομημένη ακολουθία μέτρησης θερμοκρασίας.

Σήμερα σε ισχύ εφαρμόζονται τρεις τέτοιες κλίμακες, η κλίμακα Κέλβιν, η κλίμακα Κελσίου και η κλίμακα Φαρενάιτ. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν χρησιμοποιούνται και άλλες κλίμακες περιορισμένων θερμοκρασιών σε ερευνητικά προγράμματα, τα οποία τυγχάνουν πολύ περιορισμένης χρήσης. Παλαιότερα ήταν σε χρήση και η κλίμακα Ρεωμύρου.

Για τη δημιουργία μιας κλίμακας θερμοκρασίας αρκεί να ορισθούν τα δύο σταθερά σημεία της, ανώτερο και κατώτερο, όπου η μεταξύ τους απόσταση διαιρείται κατά ελεύθερη επιλογή βαθμών. Συνηθέστερα όμως ως τέτοια σημεία έχουν ληφθεί το απόλυτο μηδέν ή το σημείο πήξης και το σημείο βρασμού του νερού.

  • Μια πλήρη κλίμακα θερμοκρασίας μπορεί ν΄ αποδώσει την ασύλληπτη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στο απόλυτο μηδέν και στα 14.000.000 °C (Κελσίου), ή 25.000.000 °F που χαρακτηρίζουν το εσωτερικό του Ηλίου.