Κλίμακα χάρτη

(Ανακατεύθυνση από Κλίμακα χάρτου)

Γενικά με τον όρο Κλίμακα χάρτη (map scale), χαρακτηρίζεται ο λόγος της επιφάνειας του χάρτη προς την αντίστοιχη επιφάνεια του πραγματικού τμήματος της γήινης επιφάνειας, την οποία αποτυπώνει ο χάρτης. Ο λόγος αυτός μπορεί να αντικατασταθεί με τον λόγο της απόστασης σημείων του χάρτη. Η κλίμακα χάρτου αποτελεί τον δεύτερο τίτλο του κάθε χάρτη μετά τη γεωγραφική ονομασία για την οποία και έχει κατασκευαστεί.

Κατά τη χρησιμοποίηση αυξομερών γεωγραφικών πλατών στη κατασκευή του μερκατορικού χάρτη η κλίμακα είναι διαφορετική ανά διάφορα πλάτη. Για το λόγο αυτό, η κλίμακα στους μερκατορικούς χάρτες αναφέρεται πάντα για συγκεκριμένο γεωγραφικό πλάτος και χαρακτηρίζεται φυσική κλίμακα, (Natural scale).
Όταν, όμως, η κλίμακα αναφέρεται στον Ισημερινό, (όπου φ = 0°), δηλαδή σε υποτύπωση τόπων Ισημερινού, τότε αυτή χαρακτηρίζεται Ισημερινή κλίμακα, (Equatorial scale).

Σχέσεις κλιμάκωνΕπεξεργασία

Από τη σχέση τόξου παράλληλου κύκλου, προς τόξο ισημερινού ίδιας διαφοράς μήκους συμπεραίνεται ότι:
Ισημερινή κλίμακα, (Equatorial scale) = Φυσική κλίμακα, (Natural scale) Χ συν.φ
Φυσική κλίμακα, (Natural scale) = Ισημερινή κλίμακα (Equatorial scale) Χ τεμ.φ και
Φυσική κλίμακα (Natural scale) (φ΄) = Φυσική κλίμακα (Natural scale) Χ συνφ Χ τεμ.φ΄.

Κλίμακα ναυτικού χάρτηΕπεξεργασία

Ειδικότερα οι ναυτικοί χάρτες ταξινομούνται με βάση την κλίμακα εκπόνησής των. Για τις συνήθεις κλίμακες των ναυτικών χαρτών δείτε στο οικείο άρθρο ναυτικός χάρτης την ενότητα "ταξινόμηση ν. χαρτών".

Τρόποι Αναπαράστασης μιας κλίμακαςΕπεξεργασία

Κλασματική Κλίμακα ονομάζεται η κλίμακα που αναπαριστάται με τη μορφή κλάσματος, π.χ. 1:1.000.000 σημαίνει πως απόσταση 1 εκ. στο χάρτη ισούται με 1.000.000 εκ. στην πραγματικότητα επί της απεικονιζόμενης περιοχής
Αυτό σημαίνει πως για μεγαλύτερο παρονομαστή έχουμε μικρότερη κλίμακα, μεγαλύτερη παρουσίαση εδάφους αλλά λιγότερες λεπτομέρειες.
Ενώ αντίθετα για μικρότερο παρονομαστή έχουμε μεγαλύτερη κλίμακα, μικρότερη παρουσίαση εδάφους αλλά με περισσότερες λεπτομέρειες.
Γραμμική Κλίμακα (ή γραφική) ονομάζεται η κλίμακα με τη μορφή μιας ευθείας χωρισμένης σε ίσα διαστήματα πάνω στην οποία σημειώνονται οι αντίστοιχες αληθινές αποστάσεις είτε σε μίλια, είτε σε χιλιόμετρα.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία