Κατά την ελληνική λαογραφία, κλειδοχρονιά χαρακτηρίζεται είτε η τελευταία ημέρα του Αυγούστου, είτε η 1η Σεπτεμβρίου.

Η ονομασία αυτή προέρχεται ως λείψανο της μέτρησης του έτους κατά τις Ινδικτιώνες όπου το ημερολογιακό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου, εξ ου και σε κάποια μέρη π.χ, Αιτωλία ονομάζεται η ημέρα αυτή και "καλοχρονιά", ή στη Σύμη "του χρονογράφου".
Ειδικότερα η τελευταία λέγεται επειδή κατά τη λαογραφική αντίληψη αυτή την ημέρα ο χάρος καταγράφει ποιούς θα πάρει μαζί του το χρόνο που ξεκινάει.