Άνοιγμα κυρίου μενού

Με τον όρο κοινωνική ανάπτυξη εννοούνται κοινωνικές αλλαγές που περιλαμβάνουν την κοινωνική ένταξη των φτωχών και ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, με την ενδυνάμωση των ανθρώπων, τη θεμελίωση συνεκτικών και ανθεκτικών κοινωνιών και τη διαμόρφωση θεσμών προσιτών και υπόλογων στους πολίτες.

Βασικές έννοιεςΕπεξεργασία

Η κοινωνική ανάπτυξη ως ιδέα διασυνδέεται με κυβερνήσεις, κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτήτων των ιθαγενών πληθυσμών, την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα, μεταφράζοντας τη σύνθετη σχέση μεταξύ των κοινωνιών και κρατών. Τα εμπειρικά στοιχεία και η επιχειρησιακή εμπειρία δείχνουν ότι η κοινωνική ανάπτυξη προωθεί την οικονομική ανάπτυξη και οδηγεί σε καλύτερες παρεμβάσεις για τη διαμόρφωση καλύτερης ποιότητας ζωής[1].

Ως κοινωνική ανάπτυξη εννοείται η βελτίωση της ευημερίας του κάθε ατόμου στην κοινωνία, ώστε να μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του. Η επιτυχία της κοινωνίας συνδέεται με την ευημερία του κάθε πολίτη[2].

Η Παγκόσμια ΤράπεζαΕπεξεργασία

Η ατζέντα της κοινωνικής ανάπτυξης στην Παγκόσμια Τράπεζα υποστηρίζει τους συγκεκριμένους στόχους της ενδυνάμωσης των πολιτών, την κοινωνική ένταξη[3] και την ασφάλεια, προτείνοντας:

  • Για την ενδυνάμωση του πολίτη: διαμεσολάβηση με τους κυβερνητικούς φορείς και τρόπους να ακουστεί η φωνή των πολιτών
  • Για την κοινωνική ενσωμάτωση: κοινωνική ένταξη και υπεύθυνα θεσμικά όργανα. Εδώ εννοείται η παροχή σε όλα τα άτομα και κοινωνικές ομάδες εργασίας, κατάλληλης στέγης, ιατρικής περίθαλψης, μόρφωσης, εκπαίδευσης κ.λπ.
  • Για την ασφάλεια: κοινωνίες που θα είναι ανθεκτικές στην κοινωνική σύγκρουση

Κάθε ένας από τους προαναφερόμενους παράγοντες λειτουργεί σε διαφορετικό επίπεδο, αλλά όλοι είναι αλληλένδετοι και είναι απαραίτητοι για την κοινωνική βιωσιμότητα.

Σημειώσεις - παραπομπέςΕπεξεργασία

  1. «Social Development». The World Bank. 7 Απριλίου 2016. Ανακτήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2016. 
  2. «What is social development?». Brunswick Canada. Ανακτήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2016. 
  3. «Social Inclusion». The World Bank. 15 Αυγούστου 2013. Ανακτήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2016.