Κοινότητα (οντότητα)

Κοινότητα είναι ένας συνήθης όρος της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος ορίζει μια διοικητική μονάδα. Η εν γένει θέση της στη διοικητική ιεραρχία δεν είναι σταθερή, αλλά αλλάζει ανάλογα με τη χρονική περίοδο και τη χώρα στην οποία αναφερόμαστε. Στην Ελλάδα ήταν πρωτοβάθμιος ΟΤΑ, μαζί με τον δήμο.

Σε αρκετά κράτη του εξωτερικού δεν υπάρχει ειδική λέξη για τον δήμο, αλλά χρησιμοποιείται η αντίστοιχη λέξη της κοινότητας. Έτσι για παράδειγμα στη Γαλλία ο δήμος ονομάζεται commune, στην Ιταλία comune, στη Γερμανία Gemeinde. Αυτό έχει τις ρίζες του στις μεσαιωνικές παραδόσεις των παραπάνω χωρών, όταν η κοινότητα ήταν συνώνυμη των όρκων αμοιβαίας υποστήριξης που έδιναν οι κάτοικοι μιας πόλης.