Κουπόνι (δίκτυα υπολογιστών)

Το κουπόνι είναι ένα ειδικό πλαίσιο δεδομένων που κυκλοφορεί σε δίκτυα υπολογιστών τύπου Token ring ή Token Bus. Και στις δυο περιπτώσεις όταν ένας σταθμός του δικτύου κατέχει το κουπόνι, έχει τότε δικαίωμα να μεταδώσει τα δικά του πλαίσια σε περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παράγεται από το επίπεδο σύνδεσης του μοντέλου αναφοράς OSI.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Τεχνολογία δικτύων επικοινωνιών , Εκδ. Ο.Ε.Δ.Β.