Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Κριμισός είναι γνωστός ένας ποτάμιος θεός της Σικελίας. Παίρνοντας τη μορφή αρκούδας, ο Κριμισός ζευγάρωσε με την Έγεστα (γυναίκα καταγόμενη από την Τροία ή τη Δάρδανο) και απέκτησαν ένα γιο, τον Ακέστη, που ίδρυσε την πόλη Έγεστα ή Αίγεστα. Ο Βιργίλιος (Αινειάδα 5:38) και ο Υγίνος (Fabulae 273), ονομάζουν τον Κριμισό Κρινισό, παραλλαγή με την οποία είναι σήμερα γνωστό και το ομώνυμο ποταμάκι της Σικελίας.


ΠηγήΕπεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969