Κριτικός ρεαλισμός

Ο κριτικός ρεαλισμός είναι ένα ρεαλιστικό φιλοσοφικό δόγμα, το οποίο πρεσβεύει πως η πραγματικότητα υπάρχει ανεξάρτητα από την ανθρώπινη συνείδηση, μεταξύ δε αυτών των δύο παρεμβάλλονται οι ανθρώπινες αισθήσεις, οι οποίες καθιστούν υποκειμενική την πραγματικότητα. Στην αρχαία Ελλάδα οι αντιπρόσωποι του κριτικού ρεαλισμού είναι ο Δημόκριτος, ο Επίκουρος και άλλοι, ενώ τις υποστηρίζουν και ο Τόμας Χομπς, ο Ρενέ Ντεκάρτ και ο Τζων Λοκ.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία