Με τον όρο Κυματομορφή χαρακτηρίζεται το γεωμετρικό σχήμα ή στερεόγραμμα του στιγμιότυπου ενός κύματος.

Για παράδειγμα η καμπύλη ενός θαλάσσιου κύματος φανερώνει το ανεβοκατέβασμα ενός σκάφους όταν δέχεται το συγκεκριμένο κύμα. Στη πραγματικότητα η κυματομορφή παρουσιάζει την μεταβολή της ενέργειας καθώς κινείται το κύμα.

Στην οθόνη του παλμογράφου, για παράδειγμα, παρατηρούμε την κυματομορφή ενός ηχητικού κύματος η οποία και προσδιορίζει τον τόνο του ήχου.

Στις οθόνες των ηλεκτρονικών υπολογιστών, το κυματομορφικό στερεόγραμμα (γράφημα) παρουσιάζει την εναλλαγή της ενεργειακής στάθμης του κύματος, καθώς αυτό ταξιδεύει στον χώρο.