Κυρίαρχο κράτος

πολιτικός οργανισμός με κεντρική κυβέρνησης που έχει ανεξάρτητη κυριαρχία επί μιας γεωγραφικής περιοχής

Στο διεθνές δίκαιο, κυρίαρχο κράτος[1] είναι ένα μη φυσικό νομικό πρόσωπο που αντιπροσωπεύεται από μια κεντρική κυβέρνηση που ασκεί την κυριαρχία της σε μια γεωγραφική περιοχή. Το διεθνές δίκαιο καθορίζει ως κυρίαρχα κράτη, αυτά που διαθέτουν μόνιμο πληθυσμό, ορισμένο έδαφος, μία κυβέρνηση, καθώς και την ικανότητα να συνάπτουν σχέσεις με άλλα κυρίαρχα κράτη.[2] Είναι επίσης κανονικά κατανοητό ότι ένα κράτος δεν είναι ούτε εξαρτάται ούτε υπόκειται σε οποιαδήποτε άλλη εξουσία ή κράτος.[3]

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. eclass.auth.gr[νεκρός σύνδεσμος] Ενότητα 1η: Κράτος - Κυριαρχία, σελ. 45
  2. See the following:
    • Shaw, Malcolm Nathan (2003). International law. Cambridge University Press. σελ. 178. Article 1 of the Montevideo Convention on Rights and Duties of States, 1 lays down the most widely accepted formulation of the criteria of statehood in international law. It note that the state as an international person should possess the following qualifications: '(a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into relations with other states' 
    • Jasentuliyana, Nandasiri, επιμ. (1995). Perspectives on international law. Kluwer Law International. σελ. 20. So far as States are concerned, the traditional definitions provided for in the Montevideo Convention remain generally accepted. 
  3. See the following:

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία