Κύριο κατάστρωμα (main deck) ή κατάστρωμα ύψους εξάλων (free-board deck) χαρακτηρίζεται το κατάστρωμα του πλοίου μέχρι του οποίου μετριέται το ύψος εξάλων. Το κατάστρωμα αυτό, που είναι συνεχές, είναι το ουσιωδέστερο ενός πλοίου ή σκάφους. Επ΄ αυτού φέρονται οι διάφορες υπερκατασκευές και υπερστεγάσματα, που αποτελούν και μέρη αυτού, (πρόστεγο, μεσόστεγο και επίστεγο). Επίσης επί του κυρίου καταστρώματος φέρονται τα ανοίγματα των κυτών και διάφορα άλλα ανοίγματα που διαθέτουν μόνιμα μέσα κλεισίματος.

Εκτός από τη σιμότητα, στην οποία υπόκειται το κύριο κατάστρωμα, τούτο παρουσιάζει και τη λεγόμενη κύρτωση ή καμπύλη καταστρώματος.

Σε πολλά πλοία ανάλογα του τύπου τους κύριο κατάστρωμα είναι ο χώρος φόρτωσης όπως π.χ. σε πορθμεία ανοικτού τύπου, οχηματαγωγά,(κοινώς παντόφλες), Δεξαμενόπλοια τύπου "λιφτ", πλωτές δεξαμενές κ.λπ. αλλά και εκείνο των πολεμικών πλοίων που φέρονται τα βαρέα πυροβόλα, όπου σ΄ αυτές τις περιπτώσεις κατασκευάζεται με πρόσθετες ενισχύσεις.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία