Η λέμφος (lymph) είναι το μεσοκυττάριο υγρό που βρίσκεται στο λεμφικό σύστημα και γύρω από τους ιστούς των σπονδυλωτών. Ο συνολικός όγκος της λέμφου σ' ένα ενήλικα άνθρωπο υπολογίζεται στα 1 - 2 λίτρα.

Η λέμφος τυπικά είναι ένα διαυγές υγρό, το οποίο πήζει, όταν εξέρχεται από τα λεμφαγγεία, επειδή περιέχει πηκτικούς παράγοντες παρόμοιους με του αίματος (εκτός από αιμοπετάλια). Η σύστασή της, αν και ποικίλλει ανάλογα με το σημείο του σώματος όπου βρίσκεται, είναι: 95% νερό, πρωτεΐνες, γλυκόζη και άλατα με μεγάλους αριθμούς λευκοκυττάρων και κυρίως λεμφοκύτταρα.

Σημειώνεται ότι η λέμφος είναι εκείνη (και όχι το αίμα) που μεταφέρει τα λίπη από τα εντερικά τοιχώματα. Εξ αυτού τα λεμφαγγεία λέγονται και γαλακτώδη, επειδή το περιεχόμενό τους έχει χρώμα άσπρο σαν το γάλα. Η κίνηση της λέμφου δεν επιτυγχάνεται με συσπάσεις αδένων, όπως της καρδιάς για το αίμα, αλλά από την ενέργεια των σκελετικών μυών (όπως συμβαίνει και στις φλέβες).


Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία