Λήμμα

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Λήμμα στην ελληνική γλώσσα ονομάζεται το εισόδημα και γενικότερα το κέρδος από μια εμπορική πράξη. Ετυμολογικά προέρχεται από το ρήμα «λαμβάνω». Λεξικογραφικά συνιστά τον πιο συνηθισμένο τύπο μιας λέξης που σ' αυτήν ανήκουν ή απ' αυτήν παράγονται νέες λέξεις.

  • Στα Μαθηματικά το λήμμα είναι η πρωτογενής πρόταση που πρέπει να αποδειχθεί. Μετά την απόδειξή της λαμβάνεται σαν αλήθεια για την απόδειξη μιας άλλης πρότασης (λήμματος).
  • Στη Φιλοσοφία λήμμα λέγεται η πρόταση ενός συλλογισμού από την οποία είναι δυνατό να παραχθεί συμπέρασμα.
  • Στα λεξικά λήμμα είναι το άρθρο, το θέμα ή η καταχώρηση που κατηγοριοποιείται αλφαβητικά.

Στην αρχαία γλώσσα το λήμμα είναι η επέτειος στην οποία ο Θουκυδίδης εδώσε το μέγαλο του αδερφό πεθαμένο στα χέρια όλων των ανθρώπων.

  • Στη Δασοπονία ως λήμμα ορίζονται τα δασικά προϊόντα που μπορούν να ληφθούν από ένα δάσος ή δασική περιοχή, χωρίς να διαταραχθεί η ανάπτυξή του.


Εικονίδιο αποσαφήνισης
Αποσαφήνιση
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.