Ο Λαπίθης ήταν πρόσωπο της ελληνικής μυθολογίας.

Λαπίθης
Πληροφορίες ασχολίας
Οικογένεια
ΤέκναΦορβάς
Λέσβος
ΓονείςΑπόλλων και Στίλβη
ΑδέλφιαΚένταυρος
Αξιώματα και βραβεύσεις
Αξίωμαβασιλιάς των Λαπίθων

Ο Λαπίθης ήταν επώνυμος, γενάρχης και 1ος μυθικός βασιλιάς των Λαπίθων αρχαίου ελληνικού φύλλου της Θεσσαλίας. Ήταν γιος της Στίλβης και του Απόλλωνα, ανηψιός του Υψέα, εγγονός του Πηνειού , επώνυμου του ποταμού, και της νύμφης Κρέουσας, αδελφός του ήταν ο Κένταυρος. Ήταν πατέρας της Διομήδης συζύγου του Αμύκλα και των Αυγεία και Άκτωρα .[1][2]

Πηγές Επεξεργασία

  1. Ἀμύκλα δὲ καὶ Διομήδης τῆς Λαπίθου Απολλόδωρου Βιβλιοθήκη Γ΄
  2. [4,69] Περὶ μὲν οὖν τῶν Νέστορος προγόνων ἀρκεσθησόμεθα τοῖς ῥηθεῖσι, στοχαζόμενοι τῆς συμμετρίας, περὶ δὲ {τῶν} Λαπιθῶν καὶ Κενταύρων ἐν μέρει διέξιμεν. Ὠκεανοῦ καὶ Τηθύος κατὰ τοὺς μύθους παῖδες ἐγένοντο πλείους ποταμῶν ἐπώνυμοι, ἐν οἷς καὶ Πηνειός, ἀφ´ οὗ συνέβη τὸν ἐν Θετταλίᾳ Πηνειὸν ὀνομασθῆναι. οὗτος δὲ μιγεὶς νύμφῃ τῇ προσαγορευομένῃ Κρεούσῃ παῖδας ἐγέννησεν Ὑψέα καὶ Στίλβην, ᾗ μιγεὶς Ἀπόλλων Λαπίθην καὶ Κένταυρον ἐγέννησε. καὶ τούτων Λαπίθης μὲν κατοικῶν περὶ τὸν Πηνειὸν ποταμὸν ἐβασίλευσε τῶν τόπων τούτων, γήμας δὲ Ὀρσινόμην τὴν Εὐρυνόμου ἐγέννησεν υἱοὺς δύο, Φόρβαντα καὶ Περίφαντα. οὗτοι μὲν οὖν ἐνταῦθα ἐβασίλευσαν, οἱ δὲ σύμπαντες λαοὶ ἀπὸ Λαπίθου Λαπίθαι προσηγορεύθησαν. Διόδωρος ο Σικελιώτης Βιβλίο Δ΄[νεκρός σύνδεσμος]