Οι Λειμώνες, ή αλλιώς λιβάδια είναι περιοχές όπου η βλάστηση κυριαρχείται από χόρτα (Πόες), αν και άλλες οικογένεις φυτών απαντώνται σε αυτούς. Οι λειμώνες εκτείνονται φυσικά σε όλες τις ηπείρους (πλην της Ανταρκτικής). και στους περισσότερους οικότοπους της Γης. Είναι μια ποώδης φυτοκοινωνία βελτιωμένων χορτοδοτικών κτηνοτροφικών φυτών που δημιουργείται με τεχνητή σπορά μετά από κατάλληλη προεργασία του εδάφους με άροση, λίπανση, πότισμα. Η παραγωγή του λειμώνα συγκομίζεται με θέρισμα ή βόσκηση απ’ ευθείας από τα ζώα

Λειμώνας στην Παταγονία, Χιλής
Λειμώνας στις Φιλιππίνες