Αρχαία χώρα περιορισμένης έκτασης, δίπλα στη Μίλητο και στον Μαίανδρο ποταμό της Ιωνίας, στη Μικρά Ασία.

Ιστορικός χάρτης της Μ. Ασίας

Αναφέρεται από τον Ηρόδοτο (Α 18) στους πολέμους του Βασιλέως Αλυάττου των Λυδών κατά των Ιώνων, και τελικά κατέστει περιοχή της Λυδίας.