Ως λιπιδουρία καλείται η παρουσία σταγονιδίων λίπους στο ίζημα των ούρων. Τα σταγονίδια λίπους είναι σφαιρικά στοιχεία που παρατηρούνται στο ίζημα των ούρων κατά την μικροσκόπησή του στα πλαίσια της γενικής εξέτασης ούρων. Η παρουσία τους συσχετίζεται με μια ποικιλία νεφρικών ασθενειών και ίσως να εμφανίζονται και μετά από σοβαρούς τραυματισμούς. Εμφανίζονται κυρίως στο νεφρωτικό σύνδρομο σε συνδυασμό με σοβαρή πρωτεϊνουρία και οίδημα. Η παρουσία τους δεν συνδέεται με τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα.

Συλλογή ούρωνΕπεξεργασία

Απαιτούνται τα πρώτα πρωινά ούρα.

Τιμές αναφοράςΕπεξεργασία

Φυσιολογικά δεν παρατηρούνται στα ούρα σταγονίδια λίπους.

 
Αναπαράσταση σταγονιδίων λίπους και λιπωδών κυλίνδρων στα ούρα

Τα σταγονίδια λίπους στο μικροσκόπιοΕπεξεργασία

Τα σταγονίδια λίπους υπάρχουν στο ίζημα των ούρων ως:

Τα σταγονίδια λίπους είναι διαφόρων μεγεθών. Στο συνηθισμένο οπτικό μικροσκόπιο εμφανίζουν φωτεινό κίτρινο ή καφέ χρώμα και είναι ιδιαίτερα διαθλαστικά. Στο μικροσκόπιο πολωμένου φωτός τα σταγονίδια λίπους που περιέχουν ουδέτερα λιπαρά χωρίς χοληστερόλη είναι ισοτροπικά ενώ τα σταγονίδια λίπους που περιέχουν χοληστερόλης και εστέρες της είναι ανισοτροπικά.
Για την καλύτερη παρατήρησή τους στο απλό οπτικό μικροσκόπιο προτείνεται η χρώση σταγόνας ιζήματος με την χρωστική Sudan III.

ΒιβλιογραφίαΕπεξεργασία

  1. Αρσένη Α. Εξετάσεις ούρων στην εργαστηριακή διαγνωστική. Εκδόσεις Ζήτα, 2003.
  2. Birch D, Fairly G, Becher G, Kincald-Smith P. Άτλαντας μικροσκοπικής εξέτασης των ούρων. Εκδόσεις Παρισιάνος, 1997.
  3. Καρκαλούσος Π. Τεχνικές Μικροσκόπησης ούρων. Έκδοση ΤΕΙ Αθηνών 2006.