* Το λήμμα αυτό αναφέρεται στο αξίωμα. Για το επώνυμο «Λογοθέτης» δείτε Λογοθέτης (επώνυμο).

Ο Λογοθέτης ήταν αξίωμα στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Σημαίνει «αυτός που θέτει τον λόγο», αυτός που παίρνει αποφάσεις στην κυβέρνηση δηλαδή, αξίωμα αντίστοιχο με αυτό του υπουργού σήμερα. Το αξίωμα του Λογοθέτη, όπως του Υπουργού, είχε διάφορους βαθμούς, και επιστασίες:

Στα κατοπινά χρόνια, ο Μέγας Λογοθέτης είχε την μεγαλύτερη ισχύ και προεξείχε των υπολοίπων, και στα περισσότερα χρόνια της Αυτοκρατορίας αντιστοιχούσε του Μeγάλου Βεζίρη ή του Πρωθυπουργού, αν και σε ορισμένες περιόδους της ιστορίας του Βυζαντινού κράτους το αξίωμα αυτό έφερε άλλα ονόματα.

Σήμερα το αξίωμα του Λογοθέτη υπάρχει από παράδοση στο Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως και ανταποκρίνεται σε κεντρικές λειτουργίες του.