Η Λομβαρδική γλώσσα είναι μέλος της Γαλατικο-Ιταλικής ομάδας των Ρωμανικών γλωσσών. Ομιλείται στη Βόρεια Ιταλία (στο μεγαλύτερο μέρος της Λομβαρδίας και σε μερικές γειτονικές περιοχές, κυρίως στην ανατολική πλευρά του Πεδεμοντίου) και στη νότια Ελβετία).

Οι δυο κύριες διάλεκτοι (Δυτική Λομβαρδική και Ανατολική Λομβαρδική) διαφέρουν κυρίως στη φωνολογία και έχει υποστηριχθεί ότι οι δύο μπορεί να αποτελούν ξεχωριστές γλώσσες [1].

Βιβλιογραφία Επεξεργασία

 
Wikipedia