Οι λυχνίες ατμών νατρίου είναι και αυτές, όπως οι λυχνίες ατμών υδραργύρου, κατασκευασμένες με δύο γυάλινα σκεύη, το ένα εντός του άλλου, που παραβάλεται κενό. Το εσωτερικό όμως σ΄ αυτούς δεν απαιτείται να είναι γυαλί αφού η μεν θερμοκρασία του τόξου είναι χαμηλότερη το δε εκπεμπόμενο φως δεν περιέχει υπεριώδεις ακτινοβολίες.

Λυχνία ατμών νατρίου

Τα κύρια ηλεκτρόδια του λαμπτήρα ατμών νατρίου είναι δύο ζεύγη με συνέπεια να εμφανίζουν τέσσερις πόλους, εξωτερικές ακίδες. Μεταξύ των ηλεκτροδίων κατά ζεύγη υπάρχουν νήματα πυράκτωσης που με ιδιαίτερη διάταξη λειτουργούν μόνο στο στάδιο της εκκίνησης.

Με την πυράκτωση και λόγω του αερίου που περιέχει αρχίζει τόξο με συνέπεια προοδευτικά να εξαχνώνεται το μεταλλικό νάτριο που βρίσκεται μέσα και τότε ξεκινάει το τόξο των ατμών του νατρίου. Τότε διακόπτεται αυτόματα η τροφοδότηση των νημάτων. Η δε θερμοκρασία διατηρείται στο σημείο που πρέπει από το ρεύμα του τόξου.

Το φως των λαμπτήρων ατμών νατρίου είναι έντονο κίτρινο που όμως προκαλεί έντονη χρωματική παραμόρφωση των σωμάτων που φωτίζει. Επειδή αντίθετα, παρουσιάζει πολύ μεγάλη διεισδυτικότητα σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας, π.χ. στην ομίχλη, χρησιμοποιείται στον φωτισμό οδών, λιμένων, κλειστών διαύλων, διωρύγων, γεφυρών κ.λπ.

Οι λαμπτήρες ατμών νατρίου λειτουργούν με τάση λίγο υψηλότερη των 220 V, γι' αυτό και απαιτείται διάταξη ανύψωσης της τάσης του δικτύου π.χ. με μετασχηματιστή ή αυτομετασχηματιστή.

Οι λαμπτήρες αυτοί ανήκουν στην κατηγορία εκείνων του τόξου των ψυχρών φωτεινών πηγών.