Ατμός

ουσία σε αέρια μορφή με θερμοκρασία κάτω από το κρίσιμο σημείο

Ο όρος ατμός, τόσο στη Φυσική όσο και στη Χημεία, περιγράφει μια ουσία στην αέρια φάση όταν αυτή βρίσκεται κάτω από την κρίσιμη θερμοκρασία της. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι κάτω από αυτό το χαρακτηριστικό όριο, το αέριο υγροποιείται με απλή συμπίεση, χωρίς δηλαδή αλλαγή της θερμοκρασίας και όπως λέγεται "ισόθερμα". Αντίθετα πάνω από αυτό το όριο η υγροποίηση του ατμού δεν γίνεται ισόθερμα.

Ατμοί νερού, που βγαίνουν από μια κούπα ζεστό τσάι, και σύντομα συμπυκνωνονται σε σταγονίδια.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία