Λόγος (μαθηματικά)

όρος των μαθηματικών

Λόγος είναι μια ποσότητα που υποδηλώνει αναλογία.

Ο λόγος πλάτους προς ύψος στις οθόνες υπολογιστών

Οι λόγοι είναι μονόμετρα μεγέθη όταν συσχετίζουν ποσότητες με ίδιες μονάδες μέτρησης. Όταν χρησιμοποιούνται διαφορετικές μονάδες λέμε την πρώτη ανά την δεύτερη, π.χ. η ταχύτητα μετράται σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Οι αριθμοδείκτες είναι ειδική περίπτωση λόγων δια 100 και λέμε επί τοις εκατό.

Ο λόγος 2:3 ("δυο προς τρία") σημαίνει ότι το όλον περιλαμβάνει 2 από ένα μέρος και 3 από άλλο, π.χ. σε ένα καλάθι όταν περιέχονται 2 μήλα και 3 πορτοκάλια λέμε ότι ο λόγος μήλων προς πορτοκάλια είναι 2:3. Αν προστεθούν άλλα τόσα, τότε ο λόγος θα γίνει 4:6 που είναι ισοδύναμο με τον πρώτο λόγο 2:3. Με άλλα λόγια στην αρχή ήταν 2/5 ή 40% μήλα από τα φρούτα και μετά 4/10 δηλαδή πάλι 40%.

Σημειώστε ότι στο παράδειγμά μας μήλα προς πορτοκάλια είναι 2:3 ή "δυο προς τρία", ενώ μήλα από φρούτα είναι 2/5 ή "δυο πέμπτα" ή 40% των φρούτων. Η αναλογία λοιπόν συγκρίνει το μέρος με το όλον ενώ ο λόγος τα δυο μέρη.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία