Στη Φυσική βαθμωτό ή μονόμετρο μέγεθος ονομάζεται μία φυσική ποσότητα η οποία περιγράφεται πλήρως αναφέροντας έναν και μόνο αριθμό, δηλαδή το μέτρο του μεγέθους της.

Μονόμετρα μεγέθη υπάρχουν παντού γύρω μας, όπως για παράδειγμα η θερμοκρασία, η ενέργεια, η μάζα, η πυκνότητα, ο χρόνος, η ισχύς κ.ά., π.χ. : η μάζα είναι μονόμετρο μέγεθος, αποδίδεται με μόνο ένα αριθμό, της μονάδας μεγέθους της, δεν απαιτείται άλλο στοιχείο όπως η κατεύθυνση ή η φορά (δεξιά , αριστερά) κτλ.

Τα μονόμετρα μεγέθη γίνονται αντικείμενα χειρισμού με βάση με τους συνήθεις αλγεβρικούς κανόνες, αντιδιαστελλόμενα των διανυσματικών μεγεθών που για να περιγραφούν απαιτούν μέτρο και διάνυσμα, όπως π.χ. η δύναμη.