Στη Φυσική βαθμωτό ή μονόμετρο φυσικό μέγεθος ονομάζεται μία φυσική ποσότητα, η οποία περιγράφεται πλήρως αναφέροντας έναν και μόνο αριθμό, δηλαδή το μέτρο της.

Μονόμετρα μεγέθη υπάρχουν παντού γύρω μας, όπως π.χ. η θερμοκρασία, η ενέργεια, η μάζα, η πυκνότητα, ο χρόνος, η ισχύς κ.ά., π.χ. : η μάζα είναι μονόμετρο μέγεθος, αποδίδεται με μόνο ένα αριθμό, της μονάδας μεγέθους της, δεν απαιτείται άλλο στοιχείο όπως η κατεύθυνση.

Τα μονόμετρα μεγέθη γίνονται αντικείμενα χειρισμού με βάση με τους συνήθεις αλγεβρικούς κανόνες, αντιδιαστελλόμενα με τα διανυσματικά μεγέθη, τα οποία για να περιγραφούν απαιτούν το μέτρο, τη διεύθυνση, τη φορά και το σημείο εφαρμογής τους, όπως π.χ. η δύναμη.