Μάσηση

διεργασία του στοματογναθικού συστήματος για τον τεμαχισμό της τροφής

Η μάσηση είναι διεργασία που επιτελείται από το στοματογναθικό σύστημα και έχει σκοπό τον τεμαχισμό της τροφής, την ανάμειξή της με το σάλιο και τον σχηματισμό του βλωμού.

Μια κατσίκα που μασά το φαγητό της

Όργανα που συμμετέχουν στην μάσηση Επεξεργασία

  1. Οι μασητήριοι μύες
  2. Οι γνάθοι
  3. Οι παρειές και τα χείλη
  4. Τα δόντια
  5. Η γλώσσα

Διαδικασία της μάσησης Επεξεργασία

Κατά την μάσηση η τροφή τεμαχίζεται από τους τομείς, συνθλίβεται με τους προγομφίους και αλέθεται από τους γομφίους οδόντες. Έτσι αυξάνεται η επιφάνεια του τεμαχίου της τροφής ώστε να δράσουν αποτελεσματικότερα τα ένζυμα του σάλιου. Στην συνέχεια η τροφή με την βοήθεια της γλώσσας μαζεύεται στο πίσω μέρος της στοματικής κοιλότητας όπου σχηματίζεται ο βλωμός που είναι έτοιμος προς κατάποση.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία