Για τη μάχη του Δεύτερου Καρχηδονιακού Πολέμου το 216 π.Χ., δείτε Μάχη των Καννών.

Η μάχη των Καννών πραγματοποιήθηκε το 1018 ανάμεσα στους Βυζαντινούς του κατεπάνω Βασίλειου Βοϊωάννη και τους Λομβαρδούς του Μέλη του Μπάρι στις Κάννες, στην ίδια τοποθεσία στην οποία οι Ρωμαίοι είχαν καταστραφεί ολοσχερώς από τον Αννίβα.

Το 1009 οι Λομβαρδοί με αρχηγό το Μέλη, προσέλαβαν Νορμανδούς μισθοφόρους και επαναστάτησαν κατά του Κατεπανάτου της Ιταλίας. Ο κατεπάνω Βασίλειος Βοϊωάννης με ένα μεγάλο στρατό συνάντησε τον αντίπαλο στρατό του Μέλη στις Κάννες και τον συνέτριψε. Μετά τη μάχη ο αρχηγός των Νορμανδών, ο Γιλβέρτος Μπωτέρ πέθανε. Όμως οι Βυζαντινοί δεν εκμεταλλεύτηκαν τη νίκη τους λόγω της απειρίας των διαδόχων του Βασιλείου Βοϊωάννη.

  • Ιστορικές Σελίδες, τεύχος 35, Ιανουάριος 2009
  • Στρατιωτική Ιστορία, εκδόσεις Περισκόπιο, τεύχος 165, Μάιος 2010