Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Μέγαρος είναι κυρίως γνωστός ένας γιος του Δία και μιας από τις λεγόμενες «Σιθνίδες Νύμφες». Ο Μέγαρος κατόρθωσε να ξεφύγει από τον Κατακλυσμό του Δευκαλίωνα καταφεύγοντας στα «άκρα της Γερανίας», καθώς αναφέρει ο Παυσανίας (Α΄ 40, 1).


ΠηγήΕπεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. οίκος «Χάρη Πάτση», Αθήνα 1969