Για άλλες χρήσεις, δείτε: Μέλος (αποσαφήνιση).

Στη μουσική με τον όρο μέλος εννοείται η «μελωδική γραμμή» ή απλά μελωδία (π.χ. "λιτό μέλος" = απλή, απέριττη μελωδική γραμμή).

Ως μουσικολογικός όρος, χρησιμοποιείται σχετιζόμενος, ως επί το πλείστον, με την αρχαιοελληνική μουσική, (π.χ διθυραμβικό μέλος), καθώς και την εκκλησιαστική μουσική (αμβροσιανό μέλος, γρηγοριανό μέλος, βυζαντινό μέλος). Επίσης, ως θεωρητικός όρος τής Ιστορίας και της Μορφολογίας τής Μουσικής, χρησιμοποιείται για να δηλωθεί ένα μουσικό είδος, διακρινόμενο με βάση την εποχή, ή την εθνική-γεωγραφική του προέλευση, π.χ. «βυζαντινό μέλος» αντί του όρου Βυζαντινή μουσική, αλλά και «περσικό μέλος» αντί του Περσική μουσική.