Μαγνητική χολαγγειογραφία

Η μαγνητική χολαγγειογραφία ή, όπως είναι γνωστή με το αγγλικό της όνομα MRCP (magnetic resonance cholangiopancreatography), είναι ιατρική απεικονιστική μέθοδος η οποία χρησιμοποιεί την μαγνητική τομογραφία για να απεικονίσει τα χοληφόρα και τα παγκρεατικά αγγεία με έναν μη-επεμβατικό τρόπο. Αυτή η διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποφασιστεί, εάν οι πέτρες των χοληφόρων βρίσκονται στα αγγεία γύρω από την χοληδόχο κύστη.

Η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1991.

Σε σχέση με άλλες τεχνικέςΕπεξεργασία

Σε περίπτωση διάγνωσης παγκρεατικών διαταραχών, η μαγνητική χολαγγειογραφία είναι πολύ λιγότερο επεμβατική σε σχέση με την ενδοσκοπική παλίνδρομη χολοπαγκρεατογραφία (ERCP- endoscopic retrograde cholangiopancreatography). Παρά το ότι και οι δύο τεχνικές απεικονίζουν το χοληφόρο σύστημα με μεγάλη λεπτομέρεια, το πρώτο μπορεί να απεικονίσει και το παρέγχυμα των οργάνων. Σε μια πρόσφατη μελέτη 269 ασθενών οι οποίοι υπέστησαν και τις δυο μεθόδους, η μαγνητική χολαγγειογραφία θεωρήθηκε προτιμητέα ως λιγότερο επεμβατική. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στην ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειογραφία διατηρούμε το πλεονέκτημα της βιοψίας αν χρειαστεί.

ΒιβλιογραφίαΕπεξεργασία

  • Prasad, SR; D. Sahani, S. Saini (November 2001). "Clinical applications of magnetic resonance cholangiopancreatography.". Journal of Clinical Gastroenterology 33 (5): 362–6. PMID 11606850.
  • Albert L. Baert (13 February 2008). Encyclopedia of Diagnostic Imaging. Springer. pp. 123–. ISBN 978-3-540-35278-5. Retrieved 3 July 2011.
  • Hekimoglu K, Ustundag Y, Dusak A, et al. (August 2008). "MRCP vs. ERCP in the evaluation of biliary pathologies: review of current literature". J Dig Dis 9 (3): 162–9. PMID 189565951