Γενικά με τον όρο μαγνητόμετρο ονομάζεται κάθε κατάλληλο όργανο για τη μέτρηση στοιχείων του γήινου μαγνητισμού.

Μαγνητόμετρο

Το πρώτο μαγνητόμετρο κατασκευάστηκε από τον Καρλ Φρίντριχ Γκάους το 1836 προκειμένου να μετρηθεί η μαγνητική απόκλιση. Πρόκειται για το όργανο εκείνο που ονομάσθηκε αργότερα «μαγνητικό θεοδολίδιο». Μαγνητόμετρα όμως θεωρούνται επίσης και η πυξίδα έγκλισης καθώς και ο γήινος επαγωγέας, δια του οποίου μετρώνται η έγκλιση και η απόκλιση, καθώς και η συσκευή που μετρά την οριζόντια συνιστώσα.

Τα μαγνητόμετρα κατάλληλα τροποποιούμενα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως βαριόμετρα, δηλαδή όχι μόνο για τις στιγμιαίες τιμές των τριών μεγεθών του γήινου μαγνητισμού, αλλά και τις μεταβολές τους.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία
  • Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου τ.12ος σ.721.