Η μακέτα είναι ένα μικρό προσχέδιο ενός καλλιτεχνήματος, γλυπτού, αρχιτεκτονικού, μεγάλου πίνακα κλπ.

Για τα διάφορα είδη μακετών χρησιμοποιούνται διάφορες ύλες όπως το χαρτόνι για τις σκηνογραφίες, χαρτομάζα ή ξύλο, γύψος ή άλλη πλαστική ύλη για αρχιτεκτονική ή γλυπτική, υδροχρώματα πάνω σε χαρτί για τη ζωγραφική κλπ. Μακέτες μπορούν να κατασκευαστούν και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή με την βοήθεια εξειδικευμένων προγραμμάτων CAD (computer-aided design).

Συλλογή φωτογραφιών Επεξεργασία

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Αρχιτεκτόνημα από χαρτί

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία