Μενεκράτης ο Ξάνθιος

Ιστορικός από την Ξάνθο της Λυκίας
Για ομώνυμα λήμματα, δείτε: Μενεκράτης.

Ο Μενεκράτης ο Ξάνθιος ήταν ιστορικός του 4ου π.Χ. αιώνα από την Ξάνθο της Λυκίας.

Έγραψε σε ιωνική διάλεκτο την ιστορία της πατρίδος του Λυκίας (Λυκιακά), στην οποία συμπεριέλαβε και μυθολογικά περιστατικά. Διεσώθησαν ελάχιστα αποσπάσματα [1] στον Διονύσιο τον Αλικαρνασσέα[2] και στον Στέφανο Βυζάντιο.[3] Τον χρησιμοποίησε, επίσης, ως πηγή του ο μυθογράφος Αντωνίνος Λιβεράλις.[4]

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Müller, Fragmenta historicorum graecorum (1841), "Menecrates Xanthius", τόμ. II, σελ. 343.
  2. Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς, Ρωμαϊκή αρχαιολογία, 1.48.3.
  3. Στέφανος ο Βυζάντιος, Ἐθνικά, λήμματα: "Ἀρτύμνησος" και "Βλαῦδος".
  4. Αντωνίνος Λιβεράλις, Μεταμορφώσεων συναγωγή, 35 ("Βουκόλοι"), εκδ. Κάκτος, 2003.