Μεσημβρινό επίπεδο, στην Αστρονομία και περισσότερο στην Αστρονομική ναυτιλία, χαρακτηρίζεται το οριζόμενο επίπεδο από τον άξονα του κόσμου και από την κατακόρυφο του συγκεκριμένου τόπου.

  • Το μεσημβρινό επίπεδο κάθε τόπου τέμνει την ουράνια σφαίρα κατά μέγιστο κύκλο, αφού περιέχει τον άξονα του κόσμου. Αυτός ο μέγιστος κύκλος της ουράνιας σφαίρας ονομάζεται ουράνιος μεσημβρινός του τόπου.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία