Σημεία ορίζοντα

(Ανακατεύθυνση από Σημεία ορίζοντος)

Τα σημεία του ορίζοντα προσδιορίζονται δια των παρακάτω ευθειών.

  • Η ευθεία γραμμή που προκύπτει από την τομή του επιπέδου του ορίζοντα και του επιπέδου του μεσημβρινού ενός τόπου ονομάζεται μεσημβρινή γραμμή. Η μεσημβρινή γραμμή είναι αυτή που δεικνύει την κατεύθυνση Βορρά -Νότου η οποία στη θάλασσα καταφαίνεται από την πυξίδα του πλοίου.
  • Η ευθεία γραμμή που προκύπτει από την τομή του επιπέδου του μαθηματικού ορίζοντα και του πρώτου κατακορύφου ονομάζεται γραμμή Απηλιώτη - Ζέφυρου ή γραμμή Ανατολής - Δύσης. Η γραμμή αυτή είναι κάθετη με την προηγούμενη, μεσημβρινή γραμμή, σχηματίζοντας γωνία 90°.
Ανεμολόγιο με τα σημεία του ορίζοντα.

Η κατεύθυνση Απηλιώτη (Α) ορίζεται από τα δεξιά του σημείου Β της μεσημβρινής γραμμής και η κατεύθυνση Ζέφυρου (Ζ) προς τ΄ αριστερά αυτής.
Έτσι οι γραμμές Β-Ν και Α-Ζ είναι κάθετες μεταξύ τους αποδίδοντας τα τέσσερα κύρια σημεία: Βορράς, Νότος, Απηλιώτης ή Ανατολή και Ζέφυρος ή Δύση.