Ως Αληθής ορίζοντας ή Μαθηματικός ορίζοντας ή Ουράνιος ορίζοντας (celestial horizon) χαρακτηρίζεται το κάθετο επίπεδο προς την κατακόρυφο του παρατηρητή, που διέρχεται από το κέντρο της Γης, (και κατ΄ επέκταση της ουράνιας σφαίρας) και εκτεινόμενο τέμνει την ουράνια σφαίρα σε νοητή περιφέρεια κύκλου.

  • Τα σημεία του αληθή ορίζοντα απέχουν από το Ζενίθ του παρατηρητή "γωνιακή απόσταση" ίση με 90°.

Ο Αληθής ορίζοντας χωρίζει την ουράνια σφαίρα σε δύο ημισφαίρια εκ των οποίων το υπεράνω του παρατηρητή, δηλαδή που περιέχει το Ζενίθ, ονομάζεται ορατό ουράνιο ημισφαίριο, και τούτο επειδή όλα τα ουράνια σώματα που βρίσκονται σ΄ αυτό είναι ορατά από τον παρατηρητή, ενώ εκείνο που περιέχει το Ναδίρ ονομάζεται αόρατο ουράνιο ημισφαίριο.

Σημείωση:Οι παραπάνω χαρακτηρισμοί δεν πρέπει να συγχέονται με το "Βόρειο ουράνιο ημισφαίριο" ή το "Νότιο ουράνιο ημισφάιριο" που μπορεί να ταυτιστούν μόνο όταν ο παρατηρητής βρίσκεται ακριβώς στο γήινο Βόρειο Πόλο. Με χρήση του αληθή ορίζοντα χαρακτηρίζονται οι αστέρες σε αειφανείς, αμφιφανείς ή αφανείς.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία