Αυτό το λήμμα αφορά τη γεωγραφική κατεύθυνση. Για άλλες χρήσεις, δείτε: Ανατολή (αποσαφήνιση).

Η ΑνατολήΑπηλιώτης) είναι γεωγραφική κατεύθυνση. Αποτελεί ένα από τα τέσσερα κύρια σημεία ορίζοντος και κατ΄ επέκταση σημεία της πυξίδας. Είναι το αντίθετο της Δύσης, κατά σημείο και κατεύθυνση και βρίσκεται σε ορθή γωνία με τον βορρά και τον νότο, (αζιμούθιο 90° από Β. ή Ν.). Συμβολίζεται διεθνώς με το λατινικό κεφαλαίο γράμμα Ε (εκ του East), και στην ελληνική με το επίσης κεφαλαίο γράμμα Α (εκ του Ανατολή).

Η Ανατολή (A) / (East) (Ε) σε σχέση με τις άλλες κατευθύνσεις.

Ειδικότερα ο άνεμος που πνέει από τη διεύθυνση αυτή (και όχι προς τη διεύθυνση αυτή) ονομάζεται Απηλιώτης ή Ανατολικός (άνεμος).

Κατά κανόνα, σε όλους τους χάρτες, εκτός των αστρονομικών και των πολικών, η Ανατολή καταφαίνεται στο δεξιό τμήμα από το μέσον αυτών.

Το ακριβές σημείο της Ανατολής είναι δυνατόν να εξακριβωθεί με τη χάραξη της μεσημβρινής γραμμής (μεσημβρινή διάβαση), η οποία και είναι η κατεύθυνση Βορρά - Νότου αν ληφθεί επ΄ αυτής και στο μέσον κάθετη γραμμή, αζιμούθιο 90°, ή με την παρατήρηση της ανατολής του Ηλίου κατά το χρόνο των ισημεριών, δηλαδή στις 21 Μαρτίου και 23 Σεπτεμβρίου κατ΄ έτος.
Κατ΄ επέκταση ονομάζεται ανατολή και όλο το τμήμα (τόξο) του ορίζοντα από το οποίο παρατηρούνται να ανατέλουν οι αστέρες, ο Ήλιος και η Σελήνη, συνεπεία της φαινομένης περιστροφής της ουράνιας σφαίρας που και αυτή οφείλεται ως γνωστόν στη πραγματική περιστροφή της Γης περί τον άξονά της.