Ο Νότος είναι γεωγραφική κατεύθυνση. Αποτελεί ένα από τα τέσσερα κύρια σημεία ορίζοντος ή σημεία της πυξίδας. Είναι το αντίθετο του Βορρά, κατά σημείο και κατεύθυνση και βρίσκεται σε ορθή γωνία με την Ανατολή και την Δύση.

Ο Νότος (Ν) / (South) (S) σε σχέση με τις άλλες κατευθύνσεις.

Κατά κανόνα, σε όλους τους χάρτες ο Νότος καταφαίνεται στο κάτω ήμισυ από το οριζόντιο μέσον αυτών.