Ο βορράς είναι σημείο του ορίζοντα (cardinal point) που έχει κατεύθυνση ακριβώς τον Βόρειο Πόλο, δηλαδή ο μεσημβρινός του τόπου. Η κατεύθυνση αυτή Β-Ν λέγεται και μεσημβρινή γραμμή. Ο άνεμος που πνέει απ΄ αυτό το σημείο του ορίζοντα λέγεται Βόρειος ή Βοριάς (και στην αρχαιότητα Βορρέας).

Ο Βορράς (Β) σε σχέση με τις άλλες κατευθύνσεις.

Ο Βορράς φέρεται με τρεις επιμέρους χαρακτηρισμούς (διακρίσεις), γεγονός που καθιστά ανάγκη, τουλάχιστον στους ναυτιλλομένους, ο επακριβής προσδιορισμός του σε κάθε αναφορά σε αυτόν.

Οι διακρίσεις αυτές είναι:

  1. Αληθής Βορράς: Είναι η κατεύθυνση προς τον Βόρειο γεωγραφικό Πόλο
  2. Μαγνητικός Βορράς: Είναι η κατεύθυνση που δείχνει το νότιο άκρο της μαγνητικής βελόνης της πυξίδας όταν αυτή ηρεμεί και δεν επηρεάζεται από άλλη μαγνητική δύναμη, και
  3. Βορράς πυξίδας, (compass north) που είναι η κατεύθυνση που δείχνει το βόρειο άκρο της μαγνητικής βελόνης που εκτός του γήινου μαγνητισμού επηρεάζεται και από τον μαγνητισμό του πλοίου, όταν είναι σιδερένιο, ή από άλλον μαγνητικό παράγοντα, π.χ. παρακείμενα ηλεκτροφόρα καλώδια, μεταλλικά αντκείμενα κ.ά..
  • Στην κοινή ναυτική ορολογία ο Βορράς λέγεται και «τραμουντάνα», εκ του ιταλικού όρου tramontana (= Βόρειος άνεμος, Βοριάς).

Δείτε επίσης

Επεξεργασία