Ως κάθετοι κύκλοι ή κατακόρυφοι κύκλοι (vertical circles) στην Αστρονομία και στην Αστρονομική ναυτιλία ονομάζονται οι μέγιστοι κύκλοι που περιέχουν την κατακόρυφο ενός τόπου, διέρχονται επομένως από το Ζενίθ και Ναδίρ του τόπου και είναι κάθετοι προς τον μαθηματικό ορίζοντα.

Πρώτος κάθετος κύκλος ονομάζεται ο κατακόρυφος κύκλος που τέμνει το επίπεδο του μεσημβρινού του τόπου κατά γωνία 90° και διέρχεται από τα σημεία ανατολής και δύσης του ορίζοντα.

Επίσης με την ονομασία «κατακόρυφος κύκλος» φέρεται και ο κύκλος του θεοδολίχου, με τον οποίο μετρούνται τα ύψη των αστέρων.

  • Ο κατακόρυφος κύκλος που διέρχεται από έναν αστέρα ονομάζεται κατακόρυφος του αστέρα.