Η μετατόπιση UTC είναι η διαφορά σε ώρες και λεπτά από την Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα (UTC) για συγκεκριμένο τόπο και ημερομηνία. Γενικά εμφανίζεται με τη μορφοποίηση ±[ωω]:[λλ], ±[ωω][λλ], ή ±[ωω]. Έτσι, εάν η ώρα που περιγράφεται είναι μία ώρα μπροστά από την ώρα UTC (όπως η ώρα στο Βερολίνο κατά τη διάρκεια του χειμώνα), η μετατόπιση UTC θα είναι η "+01:00", "+0100", ή απλά "+01".

Κάθε κατοικημένο μέρος του κόσμου έχει μετατόπιση UTC που είναι πολλαπλάσιο των 15 λεπτών, και η πλειοψηφία των μετατοπίσεων (καθώς και όλες οι ζώνες ναυτικής ώρας ) μετράται σε ώρες.

Ο UTC είναι ισοδύναμο του GMT.

Ζώνη ώρας και μετατόπιση ώραςΕπεξεργασία

Μια ζώνη ώρας είναι μια γεωγραφική περιοχή όπου οι κάτοικοι χρησιμοποιούν την ίδια επίσημη ώρα.

Μια μετατόπιση ώρας είναι η ποσότητα χρόνου που αφαιρείται ή προστίθεται στον Συγχρονισμένο Παγκόσμιο Χρόνο (UTC) για να ληφθεί η τρέχουσα επίσημη ώρα, αν είναι χειμερινή η θερινή ώρα.

Σε οποιαδήποτε ζώνη ώρας, οι κάτοικοι εφαρμόζουν την χειμερινή ώρα όλο το χρόνο (όπως γίνεται στη Ρωσία ή τη Νότια Αφρική), η εφαρμόζουν την χειμερινή ώρα τον χειμώνα και την θερινή ώρα το καλοκαίρι (όπως γίνεται στο μεγαλύτερο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης).

Θερινή ώραΕπεξεργασία

Πολλές περιοχές στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την Αυστραλία χρησιμοποιούν τη θερινή ώρα (DST). Η μετατόπιση UTC κατά τη διάρκεια της χρήσης της θερινής ώρας συνήθως είναι η προσθήκη μίας ώρας στη χειμερινή ώρα. Η Κεντρική Ευρωπαϊκή Ώρα (UTC+01:00) αντικαθίσταται από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Θερινή Ώρα (UTC+02:00), και η Χειμερινή Ώρα Ειρηνικού (UTC−08:00) αντικαθίσταται από την Θερινή Ώρα Ειρηνικού (UTC−07:00).

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

  • ISO 8601 – το διεθνές πρότυπο για την αναπαράσταση ημερομηνιών και ωρών
  • Κατάλογος μετατοπίσεων UTC

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία