Ο Μιθρένης Β΄, αρμεν. Միհրան (άκμασε 212-200 π.Χ.) από τη Δυναστεία των Οροντιδών ήταν αρχιερέας στο ναό τού Ηλίου στο Αρμαβίρ.

Μιθρήνης Β΄
Πληροφορίες ασχολίας
Οικογένεια
ΓονείςΑρσάμης Α΄ της Αρμενίας
ΑδέλφιαΟρόντης Δ΄ της Αρμενίας
Ξέρξης της Αρμενίας
ΟικογένειαΔυναστεία των Οροντιδών
Νόμισμα τού Ξέρξη της Αρμενίας, αδελφού τού Μιθρένη Β΄. Στη μία όψη ο Ξέρξης με τιάρα. Στην άλλη Νίκη κρατεί στέφανο· επιγραφή ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΞΕΡΞΟΥ.

Βιογραφία

Επεξεργασία

Ήταν γιος τού Αρσάμη Α΄ της Αρμενίας, Σωφηνής & Κομμαγηνής. Το όνομά του προέρχεται από τον Μίθρα.

Έγινε ιερέας τού ναού τού θεού Ήλιου στην πόλη Αρμαβίρ. Αδέλφια του ήταν οι Ορόντης Δ΄ της Αρμενίας και Ξέρξης της Σωφηνής & Κομμαγηνής.

Δεν γνωρίζουμε αν κυβέρνησε ποτέ ως βασιλιάς. Πάντως μετέπειτα βασιλείς, όπως ο Τιγράνης Β΄ της Αρμενίας των Αρταξιαδών (βασ. 95-55 π.Χ.) ήταν ταυτόχρονα και αρχιερείς.

  • Lang, David M. "Iran Armenia and Georgia: Political Contacts". Cambridge History of Iran. 3.
  • Iran, Armenia and Georgia: Political Contacts. In Cambridge History of Iran, Volume 3