Η Δυναστεία των Οροντιδών ή Γερβανντούνι, αρμεν. Երվանդունի, ήταν κληρονομική Αρμενική δυναστεία· τα μέλη της ήταν αρχικά ηγεμόνες τού διαδόχου βασιλείου της Ουραρτού (Αραράτ) της εποχής τού Σιδήρου. Οι Οροντίδες εγκαθίδρυσαν την κυριαρχία τους επί της Αρμενίας περί την εποχή της Σκυθικής και Μηδικής εισβολής τον 6ο αι. π.Χ.

Η Αρμενία την εποχή των Οροντιδών.

Μέλη τού Οίκου κυβέρνησαν την Αρμενία με διαλείμματα κατά την περίοδο που εκτείνεται από το 6ο αι. π.Χ. ως τον 2ο αι. π.Χ. τουλάχιστον, πρώτα ως σατράπες των Μήδων και των Αχαιμενιδών και, έπειτα από την κατάρρευση της Περσικής αυτοκρατορίας, ως ανεξάρτητοι βασιλείς. Κατόπιν ως βασιλείς της Σωφηνής και της Κομμαγηνής, που τελικά υπέκυψαν στη Ρώμη. Οι Οροντίδες είναι η πρώτη από τις τρεις δυναστείες τού αρχαίου βασιλείου της Αρμενίας (321 π.Χ. - 428 μ.Χ.). Ακολούθησαν οι δυναστείες των Αρταξιαδών και των Αρσακιδών.

Γενεαλογία Οροντιδών Επεξεργασία

 
 
 
 
Αρτάσυρος
σατράπης της Αρμενίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ορόντης Α΄
σατράπης της Σωφηνής, Ματιηνής
 
Ροδογούνη Αχαιμενιδών
(κόρη Αρταξέρξη Β΄ της Περσίας)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ορόντης Β΄
σατράπης της Αρμενίας
ΔΥΝ. OΡΟΝΤΙΔΩΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μιθρένης Α΄
σατράπης της Αρμενίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ορόντης Γ΄
βασ. της Αρμενίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σάμης Α΄
σατράπης της Σωφηνής, Κομμαγηνής
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρσάμης Α΄
βασ. της Αρμενίας, Σωφηνής, Κομμαγηνής
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μιθρένης Β΄
αρχιερέας της Αρμενίας
 
Ορόντης Δ΄
βασ. της Αρμενίας
 
Ξέρξης
σατράπης της Σωφηνής, Κομμαγηνής
 
Αντιοχίς Σελευκιδών
(κόρη Σέλευκου Β΄ Καλλίνικου)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πτολεμαίος
σατράπης, μετά βασ. της Κομμαγηνής
 
Αβδισσάρης
σατράπης της Σωφηνής
 
Ζαριάδρης
σατράπης, μετά βασ. της Σωφηνής
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σάμης Β΄
βασ. της Κομμαγηνής
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μιθριδάτης Α΄
βασ. της Κομμαγηνής
σύζ. Λαοδίκη Ζ΄ Θεά Σελευκιδών
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αντίοχος Α΄
βασ. της Κομμαγηνής
σύζ. Ισιάς Καππαδοκίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αθηναΐς
σύζ. Αρταβάσδης Α΄
βασ. της Μηδίας Ατροπατηνής
 
Μιθριδάτης Β΄
βασ. της Κομμαγηνής
 
Λαοδίκη
σύζ. Ορόντης Β΄ της Παρθίας
ΔΥΝ. ΑΡΣΑΚΙΔΩΝ
 
Αντίοχος Β΄
πρίγκιπας της Κομμαγηνής
 
Αντιοχίς
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μάρκος Αντώνιος
στρατηγός, Β΄ Τριανδρίας
ΓΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΩΝ
σύζ. Κλεοπάτρα Ζ΄ της Αιγύπτου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιοτάπα της Μηδίας Ατροπατηνής
 
Μιθριδάτης Γ΄
βασ. της Κομμαγηνής
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Άκα Α΄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιόβας Β΄ της Μαυριτανίας
ΔΥΝ. ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑΣ
 
Κλεοπάτρα Σελήνη Β΄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Άκα Β΄
σύζ. Θράσυλλος ο Μενδαίος
γραμματικός
 
Αντίοχος Γ΄
βασ. της Κομμαγηνής
 
Ιοτάπα
 
 
 
 
 
Ιοτάπα
σύζ. Σαμψιγέραμου Β΄
βασ. της Έμεσας
ΔΥΝ. ΕΜΕΣΑΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πτολεμαίος
βασ. της Μαυριτανίας
σύζ. Ιουλία Ουρανία
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τ. Κ. Βάλβιλος
έπαρχος της Ασίας
 
Αντίοχος Δ΄
βασ. της Κομμαγηνής
 
Ιουλία Ιοτάπα Φιλάδελφος
 
Ιοτάπα της Έμεσας
σύζ. Αριστόβουλος ο Νεότερος
ΔΥΝ. ΗΡΩΔΗ
 
Ιουλία Μαμαία
σύζ. Πολέμων Β΄ του Πόντου
 
Γ. Ι. Αζίζος
βασ. της Έμεσας
σύζ. Δρουσίλλα της Ιουδαίας
ΔΥΝ. ΗΡΩΔΗ
 
Γ. Ι. Σόαιμος
βασ. της Έμεσας
 
Δρουσίλλα η Νεότερη
πριγκίπισσα της Μαυριτανίας
 
Μάρκος Αντώνιος Φήλιξ
διοικητής Ιουδαίας
 
Δρουσίλλα της Ιουδαίας
ΔΥΝ. ΗΡΩΔΗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κλαυδία Καπιτωλίνα
 
Αρχέλαος Αντίοχος Επιφανής
διάδοχος
 
Καλλίνικος
πρίγκιπας
 
Ιουλία Ιοτάπα
σύζ. Γάιος Ιούλιος Αλέξανδρος
ηγεμ. της Κέτις
ΔΥΝ. ΗΡΩΔΗ
 
Πολέμων Ευπάτωρ
πρίγκιπας
 
Ροιμητάλκης Φιλοκαίσαρ
πρίγκιπας
 
Γ. Ι. Αλεξίων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φιλόπαππος
ύπατος
 
Ιουλία Βαλβίλλα
ποιήτρια

Πηγές Επεξεργασία

  • Schmitt, Rüdiger (2002). "ORONTES". Encyclopaedia Iranica
  • Cyril Toumanoff. "A Note on the Orontids." Le Museon. 72 (1959), pp. 1–36 and 73 (1960), pp. 73–106.
  • Hakop Manandyan. Քննական Տեսություն Հայ Ժողովրդի Պատմության (A Critical Study of the History of the Armenian People). vol. i. Yerevan: Haypethrat, 1944.