Ο Ροιμητάλκης ο Φιλοκαίσαρ, λατιν. Rhoemetalces Philocaesar (έζησε τον 1ο αι. μ.Χ.) από τη Δυναστεία του Πολέμωνα, ήταν πρίγκιπας τού Πόντου και της Κιλικίας.

Ροιμητάλκης Φιλοκαίσαρ
Γενικές πληροφορίες
Γέννηση1ος αιώνας
Θάνατος1ος αιώνας
Πληροφορίες ασχολίας
Οικογένεια
ΓονείςΠολέμων Β΄ του Πόντου και Ιουλία Μαμαία
ΑδέλφιαΠολέμων Ευπάτωρ
ΟικογένειαΔυναστεία του Πολέμωνα

Βιογραφία Επεξεργασία

Ήταν ο δευτερότοκος γιος τού Πολέμωνα Β΄ τού Πόντου και της Ιουλίας Μαμαίας, κόρης τού Σαμψιγέραμου Β΄ ιερέα-βασιλιά της Έμεσας στη Συρία. Μεγαλύτερος αδελφός του ήταν ο Πολέμων Ευπάτωρ.

 
Αργυρή δραχμή τού Πολέμωνος Β΄, πατέρα τού Ροιμητάλκη Φιλοκαίσαρα. Αριστερά ο Πολέμων Β΄ με δάφνινο στεφάνι· επιγραφή ΕΤΟΥC ΙΘ΄ = 19 = 56/57. Δεξιά ο Νέρωνας με διάδημα· επιγραφή ΒΑCΙΛΕΩC ΠΟΛΕΜΩΝΟC.

O πατέρας του ήταν γιος τού Πολέμωνα Α΄ τού Πόντου και της Πυθοδωρίδας. Η μητέρα του ήταν κόρη της Ιοτάπας των Οροντιδών, αδελφής τού Αντιόχου Γ΄ της Κομμαγηνής.

Δεν γνωρίζουμε το πλήρες όνομά του. Είναι γνωστός από μία επιγραφή στην Αμφίπολη (τού Νομού Σερρών), που γράφτηκε σε ανάμνηση τού Πολέμωνα Β΄ και των δύο γιών του. Αυτή χρονολογείται στο β΄ ήμισυ τού 1ου αι. μ.Χ. Το πλήρες όνομα τού πατέρα του ήταν Μάρκος Αντώνιος Πολέμων κ.λπ., έτσι ίσως το δικό του να ήταν Μάρκος Αντώνιος Ροιμητάλκης Φιλοκαίσαρ. Το Ροιμητάλκης ήταν το όνομα τού εξαδέλφου του Ροιμητάλκη Β΄ της Θράκης από τη φυλή των Οδρυσών, που απεβίωσε το 38. Ο βασιλιάς της Θράκης ήταν γιος της Αντωνίας Τρύφαινας, αδελφής τού Πολέμωνα Β΄. Το επίθετο Φιλοκαίσαρ το είχε ο θείος του Σόαιμος ιερέας-βασιλιάς της Έμεσας.

Ο Ροιμητάλκης γεννήθηκε μεταξύ των αρχών της δεκαετίας τού 50 και των αρχών της δεκαετίας τού 60. Μεγάλωσε στην Αυλή τού πατέρα του βασιλιά τού Πόντου (με την Κολχίδα) και της Κιλικίας. Όμως το 62 ο Νέρων ανάγκασε τον Πολέμωνα Β΄ να παραιτηθεί από τον Πόντο (με την Κολχίδα), που προσαρτήθηκε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Έτσι ο βασιλιάς περιορίστηκε στην Κιλικία, ώσπου το 74 απεβίωσε. Δεν τον διαδέχθηκαν οι γιοί του, διότι η Κιλικία έγινε ρωμαϊκή επαρχία.

Πηγές Επεξεργασία

  • Hildegard Temporini & Wolfgang Haase (1980), Politische Geschichte (Provinzen und Randvölker: Griechischer Balkanraum; Kleinasien): Griechischer Balkanraum; Kleinasien), Walter de Gruyter, p. 929.
  • B. Levick (2007), Julia Domna: Syrian Empress, Routledge, p. xx.