Η Μοισία Δευτέρα[1] (λατινικά: Moesia Secunda) ή Μοισία Κατωτέρα[1] (λατινικά: Moesia Inferior) ήταν διοικητική διαίρεση της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και της Ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.

Η επαρχία Μυσίας Β΄ στην Διοίκηση της Θρακικής το έτος 400

Η επαρχία δημιουργήθηκε τον 3ο αιώνα από τον Διοκλητιανό και παρέμεινε στην πρώιμη βυζαντινή περίοδο με την διοικητική μεταρρύθμιση του 4ου αιώνα μ.Χ.. Η επαρχία κατελάμβανε εδάφη ανάμεσα στην οροσειρά του Αίμου και τον Δούναβη.

Διοικητικά ήταν μέρος της Διοίκησις Θρακικής, μία από τις έξι επαρχίες της, και της Υπαρχία της Ανατολής, ο διοικητής της είχε τον ρωμαϊκό τίτλο του ηγεμόνα.

Διοικητικό κέντρο της ήταν η Μαρκιανούπολη (σημερινή Ντέβνια), άλλες πόλεις ήταν η Οδησσός, η Δορόστολος, η Νικόπολη, η Νόβαι, η Απιάρρια, και η Εβραιτός.

Το 681 μ.Χ. έπαψε να υπάρχει και στα εδάφη της συστάθηκε το Βουλγαρικό βασίλειο[εκκρεμεί παραπομπή].

Παραπομπές Επεξεργασία

Πηγές Επεξεργασία